SaaS, tym razem naprawdę

Po latach niezbyt udanych prób polski rynek wreszcie dojrzał do oferty oprogramowania jako usługi, a usługodawcy potrafią już przedstawić dojrzałą propozycję biznesową.

Gartner prognozuje, że na całym świecie wydatki na oprogramowanie sprzedawane w modelu usługowym w tzw. chmurze publicznej wzrosną w 2012 r. o 19,6%, do 109 mld USD! Na usługi typu SaaS (Software-as-a-Services) przypada blisko 15 mld USD. Wzrost na poziomie kilkunastu procent rocznie ma utrzymać się do 2015 r., kiedy to wydatki na oprogramowanie mają osiągnąć wartość 22 mld USD. Liderem tego rynku jest Salesforce.com. Przewidywany przychód tej firmy w 2013 r. ma sięgnąć blisko 3 mld USD! Ameryka Północna stanowi zaś największy, a zarazem najbardziej świadomy rynek SaaS. W 2012 r. tylko w tym regionie wydatki na ten cel wyniosą ponad 9 mld USD (7,8 mld USD rok wcześniej).

W Europie Zachodniej sprzedaż oprogramowania w modelu usługowym wyniesie ponad 3,2 mld USD (2,7 mld USD), co ilustruje znacznie mniejszy potencjał rynku europejskiego. Natomiast Europa Środkowo-Wschodnia to nadal mały, wschodzący rynek, ale wszystko wskazuje na to, że dla dostawców oprogramowania w modelu SaaS powiały sprzyjające wiatry. Według raportu firmy badawczej PMR polski rynek oprogramowania oferowanego w modelu SaaS zanotował w 2011 r. 40-proc. wzrost. Analitycy są zdania, że równie pozytywny trend utrzyma się jeszcze przez kilka następnych lat. Z kolei IDC Poland szacuje średnioroczny wzrost całego rynku cloud computing w Polsce na ok. 33%.

Czym jest oprogramowanie jako usługa?

Software-as-a-Service (SaaS) to jeden z modeli chmury obliczeniowej, umożliwiający dystrybucję oprogramowania w taki sposób, że przechowywana na serwerach usługodawcy aplikacja udostępniana jest użytkownikom za pośrednictwem internetu. Przy czym na usługodawcy spoczywa obowiązek aktualizowania jej i zapewnienia ciągłości jej działania, a także udostępniania pomocy technicznej dla użytkowników. Wykorzystanie oprogramowania w modelu SaaS wiąże się zazwyczaj z uiszczaniem na rzecz dostawcy miesięcznej opłaty (abonamentu) uzależnionej od liczby użytkowników i zakresu wykorzystywanej przez nich funkcjonalności.

W modelu SaaS klient nie ma zazwyczaj możliwości modyfikowania aplikacji ani wpływu na jej rozwój. Aplikacje udostępniane w chmurze to m.in. rozwiązania Google Aps, Salesforce.com i Microsoft (Hotmail, Windows Live, SkyDrive). Usługi tego rodzaju kierowane są zarówno do użytkowników domowych (Google Docs), jak i biznesowych (Salesforce.com). SaaS równoznaczny jest z przejęciem odpowiedzialności za dostępność i sprawność działania oprogramowania przez firmę zewnętrzną. Jest więc formą outsourcingu. Typowym przykładem modelu SaaS jest poczta elektroniczna, w przypadku której klient płaci za liczbę obsługiwanych użytkowników, kont, zakres usług i gwarantowany poziom dostępności, a nie za licencję.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200