SYSTEC '94 w Monachium

''Future Prospects for the Manufacturing Sector - Using the Tools and Structures of Tomorrow for Manufacturing Today'' to tytuł prezentacji, która odbędzie się 25-28.X.1994 r. na międzynarodowych targach SYSTEC '94 (System Integration, Automation and Quality Assurance) w Monachium.

''Future Prospects for the Manufacturing Sector - Using the Tools and Structures of Tomorrow for Manufacturing Today'' to tytuł prezentacji, która odbędzie się 25-28.X.1994 r. na międzynarodowych targach SYSTEC '94 (System Integration, Automation and Quality Assurance) w Monachium.

Pokaz będzie zorganizowany przez trzy niemieckie centra akademickie specjalizujące się w informatyce przemysłowej: Institute for Machine Tools and Industrial Sciences (IWB) Politechniki Monachijskiej oraz Faculty for Production Automation and Manufacturing Systems (FAPS) i Faculty for Production Engineering (LFT) z Uniwersytetu Erlangen/Norymberga.

Konkurencję między producentami w przemyśle cechują ciągłe zmiany metod wytwarzania, rynku i oczekiwań klientów. Organizujący działalność produkcyjną muszą brać te czynniki pod uwagę przez poszukiwanie nowych rozwiązań takich problemów jak: złożoność, koszty, czynnik czasu i jakość wyrobów. Nie ma wątpliwości co do potrzeby reagowania na ciągle zmieniające się warunki, lecz wciąż istnieje niepewność co do metod i rozwiązań, które należy stosować. Pokaz ma zademonstrować konkretne rozwiązania problemów działalności produkcyjnej. Mottem wystawy jest hasło: "Długofalowy sukces firmy może być zagwarantowany jedynie przez indywidualne rozwiązania dostosowane do jej potrzeb, pod względem funkcjonalności i poziomu automatyzacji".


TOP 200