SWD również w Łodzi

Optimus uruchomił System Wspomagania Dowodzenia w łódzkiej policji. Docelowo rozwiązanie takie będzie zainstalowane we wszystkich miastach wojewódzkich. SWD działa już w Warszawie, a jego uruchomienie planowane jest w Szczecinie, Krakowie i innych miastach. Wykorzystanie systemu pozwala zwiększyć efektywność zarządzania zasobami policji w terenie oraz zmniejszyć czas reakcji na meldunki o zdarzeniach.

Optimus zakończył prace wdrożeniowe i uruchomił System Wspomagania Dowodzenia w łódzkiej policji. Rozwiązanie to pozwala na efektywniejsze zarządzanie zasobami policyjnymi w dużych miastach (służby patrolowe, drogowe) i usprawnia dynamiczne przydzielanie jednostek do obsługi konkretnych meldunków i zdarzeń. Operator systemu SWD ma natychmiastowy dostęp do informacji o miejscu zdarzenia oraz rozmieszczeniu sił policyjnych. System umożliwia przyjmowanie zgłoszeń z publicznej sieci telefonicznej (997, 112), zgłoszeń indywidualnych, poczty elektronicznej oraz bezpośrednich komunikatów policyjnych i innych służb interwencyjnych. Centrum dowodzenia wyposażono w wielkoformatowy ekran (4x3m) zapewniający wizualizację danych, i przekazywanie obrazu z 21 kamer zainstalowanych w newralgicznych punktach Łodzi.

<b>GPS i raporty</b>

Jednostka patrolowa która otrzymuje konkretne zadanie wyposażona jest w przenośny terminal do którego przesyła się dane o zdarzeniu. SWD zawiera moduł geolokacji. Dyspozytor zna położenie poszczególnych patroli i może podjąć szybką decyzję o przydzieleniu danej jednostki do konkretnego zdarzenia. (policyjne samochody wyposażono w system GPS). System Wspomagania Dowodzenia uzupełniają narzędzia do weryfikacji jakości interwencji (np. jej szybkości) oraz sporządzania raportów, na bazie których policja planuje działania prewencyjne.

Zobacz również:

  • Windows 11 - czy warto już zaktualizować firmowe komputery?
  • Dzięki tej platformie z usług analityki AI będzie mogło korzystać coraz więcej firm

SWD współpracuje także z zewnętrznymi bazami danych np. Krajowego Systemu Informacji Policyjnej czy Centralnej Bazy Danych PESEL. Dzięki mobilnym terminalom, natychmiastowy dostęp do tych informacji mają również jednostki w terenie.

<b>Docelowo cała Polska</b>

Łódzki System Wspomagania Dowodzenia jest drugim tego typu rozwiązaniem jakie uruchomiono w Polsce (po warszawskim SWD - wdrożonym przez firmę Motorola). Już niedługo system taki będzie funkcjonować również w Szczecinie (Computerland), Krakowie oraz w dalszej kolejności w Gdańsku i Katowicach. Docelowo SWD ma być zainstalowany we wszystkich miastach wojewódzkich. Obecne problemy budżetowe stawiają pod znakiem zapytania termin wdrożenia rozwiązania w skali ogólnopolskiej. Koszt jego budowy nie powinien przekroczyć 700 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200