SUSIE

MICROVEX Sp. z o. o. organizuje całodniowe seminarium na temat opracowanego przez firmę ALDEC programu Symulatora Układów Cyfrowych „SUSIE", służącego do funkcjonalnego i czasowego sprawdzania układów cyfrowych i mikroprocesorowych, a także systemów zawierających pamięci i układy programowalne.

MICROVEX Sp. z o. o. organizuje całodniowe seminarium na temat opracowanego przez firmę ALDEC programu Symulatora Układów Cyfrowych „SUSIE", służącego do funkcjonalnego i czasowego sprawdzania układów cyfrowych i mikroprocesorowych, a także systemów zawierających pamięci i układy programowalne. Seminarium odbędzie się 26 lutego 1991 roku, rozpoczęcie o godzinie 9.00. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z organizatorem - 00-950 Warszawa, ul. Tamka 38, tel. (022) 275061 w. 233, fax. (02) 6436616.

Przedsiębiorswto Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów „Chemadex" ul. J. Lea 114,30-133 Kraków, przyjmie do pracy absolwenta studiów informatycznych.


TOP 200