SUSE Linux dostępny w Oracle Cloud

Firma SUSE, członek Oracle PartnerNetwork (OPN) na poziomie złotym, ogłosiła dzisiaj dostępność systemów SUSE Linux Enterprise w chmurze Oracle Cloud. Jednocześnie poinformowała o przystąpieniu korporacji Oracle do programu partnerskiego SUSE dla dostawców usług w chmurze (SUSE Partner Program for Cloud Service Providers).

Systemy SUSE Linux Enterprise Server oraz SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications są już dostępne na platformie Oracle Cloud Infrastructure. Jej użytkownicy mają do dyspozycji zarówno maszyny wirtualne jak i instalacje systemów SUSE bezpośrednio na sprzęcie (bare metal).

Z kolei dzięki programowi przenoszenia subskrypcji do chmury (Bring-Your-Own-Subscription), użytkownicy systemów SUSE mogą przenosić zakupione już subskrypcje na system SUSE Linux do infrastruktury Oracle Cloud, by wykorzystać je do obsługi w chmurze Oracle nowych aplikacji lub do przeniesienia do chmury aplikacji działających obecnie w ich centrach danych. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami i można też korzystać z dotychczasowych poziomów wsparcia technicznego od SUSE.

Zobacz również:

Systemy SUSE Linux Enterprise są już dostępne na platformie Oracle Cloud Infrastructure.

Źródło: Suse


TOP 200