SUN wschodzi nad Moskwą

Firma SUN Microsystems Inc. zatrudniła 33 Rosjan z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Komputeryzacji Akademii Rosyjskiej w Moskwie na 6-miesięcznym kontrakcie. Uczestniczyć oni będą w opracowaniu technik kompilacji do procesora typu SPARC (Scalable Processor ARChitecture). Jest to drugi tego typu kontrakt SUN.

Firma SUN Microsystems Inc. zatrudniła 33 Rosjan z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Komputeryzacji Akademii Rosyjskiej w Moskwie na 6-miesięcznym kontrakcie. Uczestniczyć oni będą w opracowaniu technik kompilacji do procesora typu SPARC (Scalable Processor ARChitecture). Jest to drugi tego typu kontrakt SUN.

W niedawno utworzonym Centrum Technik SPARC w Moskwie pracuje dla firmy SUN blisko 50 Rosjan. Jest to dowód uznania umiejętności rosyjskiego zespołu naukowców, zajmujących się do tej pory konstrukcją superkomputera Elbrus. Występująca tam problematyka pracy wieloprocesorowej i przetwarzania równoległego typu RISC jest obecnie wykorzystywana przy konstrukcjach opartych na układzie SUN SPARC Viking. Inżynierowie rosyjscy i amerykańscy kontaktują się między sobą używając poczty elektronicznej. Dla firmy SUN jest to okazja do wejścia na ogromny rosyjski rynek.


TOP 200