SSK zyskała wyłączność na dystrybucję produktów CMFC

Wrocławska spółka będzie wyłącznym dystrybutorem modułowego systemu finansowego niemieckiej firmy CMFC.

Wrocławska spółka Surfland Systemy Komputerowe (SSK) została wyłącznym dystrybutorem w Polsce oprogramowania finansowego niemieckiej firmy CMFC. Na system CMFC Finance Software składa się około dziesięciu modułów. Podstawę systemu stanowi - Basis Manager. Przyjmuje on dane finansowe z kanałów elektronicznych i przetwarza je w oparciu o uprzednio zdefiniowaną strukturę bazową (konta bankowe, lista wierzycieli, płatników, kursy walut). Uzupełnieniem są moduły planowania finansowego, moduł do zarządzania płatnościami krajowymi i zagranicznymi, czy też system księgowania weryfikujący i eksportujący dane do innych systemów księgowych.

Obecnie kilka modułów systemu CMFC Finance Software wdrażanych jest w Geant Polska. Implementacja rozwiązania CMFC obejmuje moduł zarządzania instrumentami finansowymi, moduł współpracy z systemem księgowym i dedykowany moduł zarządzania ryzykiem instrumentów finansowych opracowany specjalnie na potrzeby firmy Geant.

Oprogramowanie CMFC Finance Software użytkowane jest głównie przez niemieckie firmy, m.in. TUI, Quelle, Thyssen Krupp. Ogólna liczba wdrożonych na świecie modułów CMFC przekroczyła 1,5 tysiąca. Oprogramowanie działa w środowisku Windows 95/98/2000/NT, wykorzystując różne systemy relacyjnych baz danych.