SSK rozwija usługi outsourcingowe

Surfland Systemy Komputerowe SA przejmie na zasadach outsourcingu pełną obsługę informatyczną Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych we Wrocławiu.

Surfland Systemy Komputerowe SA przejmie na zasadach outsourcingu obsługę informatyczną Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych we Wrocławiu. SSK zajmie się bieżącą obsługą stanowisk pracy użytkowników, administrowaniem sieci i realizacją polityki bezpieczeństwa. Spółka ma również przeprowadzić modernizację platformy sprzętowo-programowej klienta i opracować system wymiany danych pomiędzy centralą a rejonowymi placówkami zarządzającymi drogami publicznymi. Wartość kontraktu nie została ujawniona.

Outsourcing jest obecnie jednym z głównych kierunków rozwoju SSK. W 2001 r. przychód spółki ze świadczenia tego rodzaju wyniósł 3,8 mln zł.

Zobacz również:


TOP 200