SQL w państwowym lesie

APN Promise dostarczyła 145 licencji na oprogramowanie SCO SQL Retriever dla Państwowych Gospodarstw Leśnych. Rozwiązanie umożliwi jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, szybkie aktualizowanie danych w centralnej bazie, działającej w ramach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).

Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe zakupiły 145 licencji na oprogramowanie SCO SQL Retriever. Dostawcą był APN Promise. SQL Retriever umożliwia dostęp do centralnej unixowej bazy danych, jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych korzystającym z platform Windows. Oprogramowanie bazuje na technologii ODBC i umożliwia jednocześnie zdalny dostęp do danych poprzez JDBC (Java Database Connectivity). Wdrożenie rozwiązania umożliwi jednostkom terenowym LP aktualizowanie na bieżąco centralnej bazy danych działającej w ramach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200