SQL Server dla Windows CE

Pod koniec października Microsoft udostępnił SQL Server 2000 Windows CE Edition.

Pod koniec października Microsoft udostępnił SQL Server 2000 Windows CE Edition.

Oprogramowanie to ma zapewnić możliwość zarządzania danymi na urządzeniach, takich jak , Handheld PC i innych urządzeniach mobilnych sterowanych systemem operacyjnym Windows CE.

Relacyjna baza danych Microsoftu od lat funkcjonuje na serwerach i desktopach. Teraz firma realizuje długofalowy cel rozszerzenia tej bazy danych na urządzenia przenośne.

Zobacz również:

SQL Server dla Windows CE zajmuje 1 MB pamięci operacyjnej i oferuje podstawowe narzędzia SQL Server oraz API i gramatykę SQL. Sprowadzanie, uaktualnianie i synchronizacja danych z zaplecza bazy danych SQL Server jest przewidziana przez RDA (Remote Data Access) i replikacje - obie metody wykorzystują HTTP.

Job Rubin, analityk z Gartner Group, zauważa, że kluczową funkcją tego produktu jest zapewnienie możliwości ciągłego funkcjonowania „w terenie” - aplikacje mobilne będą dysponować lokalnymi danymi, zsynchronizowanymi z korporacyjną bazą danych. Jeżeli takie urządzenie jest używane np. do wprowadzania zamówień, to układ ten stwarza sposobność lokalnej edycji takich zamówień - pewne wartości niezbędne dla takiej edycji będą dostępne na miejscu.

SQL Server 2000 Windows CE Edition jest licencjonowana jako część SQL Server Developer Edition, która kosztuje ok. 500 USD.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200