SQL Server 2008 R2 z business intelligence

Wydanie 2 Microsoft SQL Server 2008, które pojawiło się w maju br., pozwala na stosowanie rozwiniętych mechanizmów business intelligence (BI) SQL Server, dzięki integracji z popularnymi aplikacjami Microsoftu, takim jak Excel. Jednakże pełne korzystanie z funkcji SQL Server 2008 R2 wymaga uruchomienia najnowszych wersji produktów Microsoftu: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Office 2010 i SharePoint 2010.

W porównaniu z poprzednikiem, wersja 2 serwera baz danych Microsoftu jest mocniejsza - może obsługiwać do 256 logicznych CPU. Ponadto, nowy schemat kompresji Unicode (USC-2) pozwala na zaoszczędzenie do 50% pamięci masowej wymaganej przed dane Unicode.

SQL Server 2008 R2 oferuje wiele nowych usług, w tym m.in.: PowerPivot dla Excel i SharePoint, Master Data Services, StreamInsight, ReportBuilder 3.0, Reporting Services Add-in for SharePoint, funkcję "data-tier" w (umożliwia pakowanie uwarstwionej bazy danych jako części aplikacji), oraz narzędzie Server Utility (pozwala na zarządzanie wieloma SQL Server).

Ułatwiona instalacja

Instalowanie SQL Server 2008 R2 jest dużo łatwiejsze niż wcześniejszych wersji. Instalator uwzględnia wszystkie warunki wstępne, konfigurując i sprowadzając pełny pakiet z serwera Microsoftu. Po uruchomieniu instalatora wstępnego, wdrożenie SharePoint 2010 jest proste i sprowadza się do uruchomienia jego instalatora, wprowadzenia klucza, wybrania instalacji domyślnej i zastosowania uaktualnień. Na końcu startuje instalator dla SQL Server 2008 R2 - bezpośrednio uruchamia długi, lecz dobrze zintegrowany proces instalacyjny.

Przeładowanie kończy cały proces i udostępnia dużą liczbę nowych aplikacji, w tym Microsoft SharePoint 2010, Microsoft SQL Server 2008 R2, SQL Server Business Intelligence Development Studio, Analysis Services Deployment Wizard, Master Data Services Configuration Manager, Report Builder 3.0 i Microsoft Visual Studio 2008.

Cały ten zestaw narzędzi jest łatwy w użyciu, a nacisk położono zwłaszcza na zapewnienie użytkownikowi możliwości stosowania podstawowych narzędzi do tworzenia aplikacji BI, z którymi jest już oswojony.

Nowe usługi w SQL Server 2008 R2

PowerPivot - umożliwia importowanie, obróbkę, analizowanie i eksportowanie danych, jak również tworzenie raportów - wszystko za pomocą przyjaznego interfejsu i języka Excel.

Master Data Sevices - rozbudowany mechanizm wspomagający tworzenie struktury i hierarchii danych w organizacji. Zapewnia, że dane gromadzone i wykorzystywane w wielu oddziałach, silosach danych i bazach danych - są zestandaryzowane i uporządkowane. Zapewnia też współdziałanie różnych baz danych.

StreamInsight - platforma zintegrowana z .Net i SQL Server, przeznaczona do równoległego przetwarzania strumieni danych, dopuszczająca jednoczesne uruchamianie wielu kwerend na "żywych" danych.

Data-tier - funkcja w Visual Studio, która ma upraszczać tworzenie aplikacji wielowarstwowych, używających baz danych zaplecza IT, oraz pakowanie w pojedynczy obiekt całej aplikacji (łącznie z bazą danych).

SQL Server Utility - pozwala na używanie wspólnego pulpitu zarządzania przez wiele serwerów i baz danych.


TOP 200