SQL Server 2000 pojawi się w I połowie przyszłego roku

Microsoft ogłosił, że zapowiadana na pierwszą połowę 2000 r. nowa wersja serwera baz danych będzie się nazywała SQL Server 2000. Nowy produkt jest rozwinięciem dostępnej dotychczas bazy SQL Server 7 i ma być dostępny w wersji Standard Edition dla Windows 2000 Server i Advanced Server oraz jako Enterprise Edition dla Windows 2000 Datacenter Server.

Microsoft ogłosił, że zapowiadana na pierwszą połowę 2000 r. nowa wersja serwera baz danych będzie się nazywała SQL Server 2000. Nowy produkt jest rozwinięciem dostępnej dotychczas bazy SQL Server 7 i ma być dostępny w wersji Standard Edition dla Windows 2000 Server i Advanced Server oraz jako Enterprise Edition dla Windows 2000 Datacenter Server.

Przezroczyste środowisko

Jedną z najważniejszych cech nowego SQL-a ma być ścisła integracja z usługami katalogowymi Active Directory, oferowanymi przez system Windows 2000. Automatyczna rejestracja w serwisie Active Directory będzie się odbywać już podczas instalacji. Integracja pozwoli m.in. na uproszczenie pracy administratorów. W SQL Server 2000 będzie możliwe przechowywanie danych o zasobach i stanie sieci. Umożliwi to zadawanie różnorodnych pytań np. które serwery nie mają kopii zapasowych. Zmiany będą automatycznie raportowane.

Możliwa też będzie sytuacja odwrotna - za pomocą serwisu Active Directory będzie można zadawać pytania do SQL Servera na temat nowych baz danych lub wielowymiarowych struktur danych. Danych będzie można poszukiwać nawet bez znajomości nazw czy umiejscowienia serwerów w sieci. Integracja SQL Servera 2000 z Active Directory pozwoli również na zmianę nazw i przenoszenie baz danych bez modyfikowania współpracujących z nimi aplikacji.

Kierunek - handel elektroniczny

W zamierzeniach Microsoftu, SQL Server 2000 ma być narzędziem umożliwiającym zdobycie większego udziału w rozwiązaniach dla handlu elektronicznego. Największym rywalem Microsoftu na tym rynku jest Oracle. Mimo że do premiery SQL Serwera zostało jeszcze parę miesięcy, Microsoft już prowadzi kampanię mającą przekonać klientów do rezygnacji z zakupów u konkurencji.

SQL Server ma też być lepiej skalowalny niż poprzednie wersje. Najbardziej zaawansowana konfiguracja pozwoli na uruchamianie go na maszynach 32-procesorowych z maksymalna pamięcią 64 GB. Możliwe będzie też stosowanie klastrów składających się maksymalnie z 4 serwerów. "Według ostatnich testów TPC, SQL Server 7 zainstalowany na czteroprocesorowym serwerze Intel Xeon 500 MHz z Windows NT 4.0 Enterprise, przewyższa wydajnością w obsłudze transakcji 24-procesorowe rozwiazanie unixowe IBM-a z bazą danych Oracle8i, przy dwukrotnie niższej cenie" - twierdzi Marek Kujda, odpowiedzialny za SQL Server w polskim oddziale Microsoftu.