SPIK 1.1.2 pl

Uaktualniony komunikator od Wirtualnej Polski.

W najnowszej wersji wprowadzono następujące zmiany.

- Dodano przesyłanie plików zgodne ze standardem JEP-0065 - pozwala to na współpracę z innymi klientami Jabbera zgodnymi z tym standardem.

- Dodano możliwość szybkiej zmiany statusu opisowego - wystarczy dwukrotnie kliknąć na pasku statusu, aby pojawiło się pole do wpisania nowego opisu.

- Obrazki w wizytówkach przesyłane zgodnie ze specyfikacją JEP-0153. Możliwe jest stosowanie większej liczby formatów graficznych, w tym GIF lub PNG. Obrazki w nowych formatach nie będą widoczne w poprzednich wersjach Spika i wpkontakcie.

- Wprowadzono daleko idące zmiany w komunikacji z serwerem mające na celu przyspieszenie działania aplikacji i wyeliminowanie szeregu problemów, w tym problemy związane z gubieniem danych na liście kontaktów oraz z zawieszaniem się podczas łączenia z serwerem.

- Wprowadzono poprawki w sprawdzaniu poczty, które w określonych sytuacjach mogło spowodować zamknięcie Spika.

- Zablokowano możliwość sprawdzenia poczty bez podania hasła do profilu (dotyczy sytuacji, w której profil jest chroniony hasłem).

- Poprawiono błąd polegający na wyłączaniu animacji okien Windows przez Spika.

- Przy zakładaniu nowych kont nie jest tworzona grupa Czapka niewidka. Czapkę niewidkę albo dowolną inną grupę pełniącą jej funkcję można utworzyć w oknie edycji grup (w trybie zaawansowanym) tak jak to było do tej pory.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200