SPARCcluster 1 - sieciowy serwer plików

Sun Microsystems przedstawił 21 września br. sieciowy serwer plików o nazwie SPARCcluster 1, będący pierwszym przemysłowym klastrem sieciowym dedykowanym Network File System, standardowi opracowanemu przez Suna. Za pomocą klastrów można połączyć wiele systemów sieciowych w jeden, w którym wszystkie aplikacje dostępne są z jednego źródła.

Sun Microsystems przedstawił 21 września br. sieciowy serwer plików o nazwie SPARCcluster 1, będący pierwszym przemysłowym klastrem sieciowym dedykowanym Network File System, standardowi opracowanemu przez Suna. Za pomocą klastrów można połączyć wiele systemów sieciowych w jeden, w którym wszystkie aplikacje dostępne są z jednego źródła.

Klastrowe węzły sieci (od 2-4 systemów SPARCserwer 10) wzbogacone o nowoczesną technologię Optimized Network Throughput (ONT) pozwalają na skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedź przez stacje robocze klientów oraz zapewniają bezpieczniejszy dostęp do obszarów krytycznych danych i aplikacji. Zaimplementowanie SPARCcluster 1 pozwala na obniżenie całkowitych kosztów użytkowania sprzętu oraz uproszczenie administracji poprzez skonsolidowanie obsługi plików sieciowych w jeden zintegrowany system klastrowy, który jest zarządzany z jednej konsoli.

Do systemu SPARCcluster 1 można podłączyć do 500 klientów oraz 20 oddzielnych sieci. Dodatkowo SPARCcluster 1 zapewnia liniową skalowalność wydajności. Cena: od 85 tys. USD.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200