SOLVE: Access 3.1

Sterling Software wprowadził na rynek najnowszą wersję SOLVE:Access 3.1 - produktu służącego do zapewniania bezpieczeństwa sieci i zarządzania sesjami.

Sterling Software wprowadził na rynek najnowszą wersję SOLVE:Access 3.1 - produktu służącego do zapewniania bezpieczeństwa sieci i zarządzania sesjami.

Nowa wersja zawiera interfejs do NetView Performance Monitor (NPM) IBM-a pozwalający monitorować i mierzyć indywidualny czas odpowiedzi w sesji VTAM. NPM otrzymuje z SOLVE:Accessa dane na temat zdarzeń zachodzących w trakcie sesji użytkownika i porównuje je z własnymi informacjami o czasie odpowiedzi zbieranymi podczas każdej sesji.

SOLVE:Access jest aplikacją typu SNA (System Network Architecture) umożliwiającą łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do sieci. Aplikacja wysyła zachętę do łączenia się, która wymaga od użytkownika podania identyfikatora i hasła dla każdego terminala. W SOLVE:Access uproszczono nawigację w sieci. Użytkownicy są w stanie przełączać się między różnymi aplikacjami takimi jak E-mail, księgowość itp. korzystając z jednego okna dostępu i bezpieczeństwa. Nowy produkt udostępnia operatorom łatwiejszy sposób obserwacji problemów pojawiających się przed użytkownikami. Specjalna technologia pozwala zachowywać ekrany we/wy dla wszystkich terminali w sieci SNA, gromadzić je w bazie danych i ponownie przeglądać.

SOLVE:Access pracuje na systemie z ACF/VTAM 2.2 lub lepszym i może być zainstalowany pod następującymi systemami operacyjnymi komputera centralnego: MVS, VM, DOS/VSE i Fujitsu (MSP, FSP, VOS3). Ceny aplikacji: od 20 tys. USD.


TOP 200