SOA: kolejny etap w związku IT i biznesu

Architektura SOA, to dziś nie tylko dodatkowe narzędzie pozwalające na integrację różnych systemów informatycznych. To także rozwiązanie ułatwiające zaprowadzenie porządku w korporacyjnym środowisku aplikacyjnym.

W czasach kiedy informatyka wchodziła do przedsiębiorstw, dominowały proste i niezależne aplikacje wyspowe wspierające najważniejsze obszary działalności. Potem do łask trafiły systemy monolityczne - kompleksowe, zintegrowane molochy informatyczne. Teraz branża częściowo wraca do punktu wyjścia i zmierza w kierunku architektury zorientowanej na usługi. SOA nie służy dziś jednak wyłącznie za sposób integracji oprogramowania. Staje się techniką budowania komponentów informatycznych, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane w różnych etapach procesów biznesowych. Wdrożenie architektury SOA rzadko jest, jednak, celem samym w sobie.

Nie tylko technologia

Korzyści wynikające z zastosowania architektury SOA

1. Ułatwia dostrojenie IT do potrzeb biznesowych

2. Wymusza tworzenie katalogów procesów, usług i funkcjonalności

3. Skraca czas reakcji IT na nowe potrzeby

4. Upraszcza wykorzystanie narzędzi klasy BPM

5. Wspiera elastyczność środowiska IT i organizacji biznesowej

6. Umożliwia prowadzenie analiz na danych niskiego poziomu

7. Upraszcza integrację systemów IT w obrębie sieci logistycznych

Źródło: Forrester Research

W swoich założeniach model ten jest narzędziem do optymalizacji środowiska aplikacyjnego. Praktyka pokazuje, jednak, że SOA często jest wręcz środkiem do realizacji szerzej zakrojonych zmian. I bynajmniej nie chodzi tu o integrację aplikacji czy ponowne użycie kodu źródłowego. "Architektura SOA jest mylnie postrzegana jako kolejny trend technologiczny związany z tworzeniem oprogramowania. Tymczasem korzyści wynikające z budowania środowiska IT w oparciu o taki model sięgają znacznie głębiej" - uważa Randy Heffner, wiceprezes firmy analitycznej Forrester Research. Jego zdaniem, pełna implementacja założeń SOA otwiera drogę do bliższej integracji potrzeb biznesowych firmy z możliwościami całego środowiska IT. Integracja ma, jednak, dotyczyć zarówno warstwy aplikacyjnej, jak i technologii oraz strategicznej wizji rozwoju całej organizacji. "Prawdziwa siła SOA tkwi w odpowiednio zaprojektowanych procesach biznesowych. Architektura zorientowana na usługi może stać się bazą dla kolejnych zmian w architekturze biznesowej" - mówi Randy Heffner. Na poparcie swojej tezy przytacza wyniki analiz przeprowadzonych na początku br. Z badań Forrester Research wynika bowiem, że aż 38 proc. organizacji z grona największych firm wykorzystujących założenia architektury SOA, korzysta z niej w celu przeprowadzenia strategicznych zmian biznesowych.

Wdrożenie architektury zorientowanej na usługi wymaga skrupulatnego zdefiniowania procesów biznesowych adresowanych przez cały system IT. Metodyka wdrożenia SOA wymusza m.in. standaryzację i uporządkowanie możliwości poszczególnych komponentów oraz procesów, którym one odpowiadają. W ten sposób powstają swego rodzaju katalogi usług realizowanych przez systemy IT w kontekście konkretnych potrzeb organizacji. Jest to też doskonała okazja do uporządkowania środowiska IT, ale także zweryfikowania przydatności poszczególnych procesów biznesowych i związanych z nimi potrzeb.


TOP 200