SOA? O co chodzi?

Zapytaliśmy siedmiu dostawców technologii, którzy pretendują do pozycji liderów rynku SOA, czym jest dla nich architektura usługowa i czym wyróżnia się ich oferta. Nadeszły różne odpowiedzi. Ocenę pozostawiamy Czytelnikom.

Zapytaliśmy siedmiu dostawców technologii, którzy pretendują do pozycji liderów rynku SOA, czym jest dla nich architektura usługowa i czym wyróżnia się ich oferta. Nadeszły różne odpowiedzi. Ocenę pozostawiamy Czytelnikom.

SOA? O co chodzi?

Radosław Runc

Radosław Runc, dyrektor sprzedaży BEA Systems Polska

SOA to podejście architektoniczne umożliwiające tworzenie luźno powiązanych, interoperacyjnych usług biznesowych, które mogą być łatwo współdzielone wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami. Jesteśmy niekwestionowanym liderem SOA, ponieważ specjalizujemy się w oprogramowaniu middleware od 12 lat. Unikalność podejścia BEA polega na tym, że firma opiera je na czterech filarach. Po pierwsze, SOA obejmuje heterogeniczność środowiska IT. Po drugie, oferta podlega ciągłemu rozwojowi. Po trzecie, łączymy potencjał open source z rozwiązaniami BEA. Po czwarte, charakteryzuje nas racjonalne, etapowe podejście do wdrożenia, w zgodzie z własną metodologią.

SOA? O co chodzi?

Grzegorz Dobranowski

Grzegorz Dobranowski, dyrektor Działu Oprogramowania IBM Polska

Architektura systemów informatycznych w oparciu o SOA jest strategicznym kierunkiem rozwoju technologii i usług w IBM. Sami stosujemy ten model i poprzez integrację usług w firmie zmniejszyliśmy liczbę aplikacji działających w naszych globalnych strukturach o blisko 75%. Klienci otrzymują od nas nie tylko pełną informację i zaawansowaną wiedzę na temat metod i korzyści płynących z nowoczesnego zarządzania procesami biznesowymi, ale także najbardziej innowacyjną gamę profesjonalnych rozwiązań z grupy WebSphere, Tivoli i Rational oraz usług, umożliwiających efektywne wprowadzenie ładu organizacyjnego w przedsiębiorstwie.

SOA? O co chodzi?

Andrzej Frydecki

Andrzej Frydecki, architekt rozwiązań biznesowych SAP Polska

SOA jest koncepcją, zgodnie z którą budowane są systemy informatyczne. Pozwala na tworzenie rozwiązań, których elastyczność i skalowalność umożliwia lepsze dostosowanie funkcjonalności do wymagań użytkownika. Oprócz samej filozofii SOA, SAP oferuje swoim klientom tzw. zawartość biznesową, a więc zestaw procesów i najlepszych praktyk zebranych przez ponad 30 lat działalności. Dlatego właśnie w SAP mówimy o architekturze opartej na usługach biznesowych - enterprise SOA. Podejście to jest w pełni zgodne z naszym pojmowaniem wsparcia dla klientów - nie dajemy im wyłącznie technologii. Oferujemy narzędzia, które wykorzystując innowacje technologiczne, pomagają lepiej zarządzać biznesem.

SOA? O co chodzi?

Andrzej Krzywda

Andrzej Krzywda, architekt rozwiązań HP Polska

SOA jest podejściem architektonicznym, zakładającym dekompozycję aplikacji na usługi, które mogą być połączone lub skonfigurowane tworząc implementację nowego procesu biznesowego. W podejściu SOA zasoby IT widziane są jako wykrywalne, luźno powiązane i zazwyczaj współdzielone usługi dostępne w sieci.

Podejście HP przejawia się wdrażaniem rozwiązań spełniających postulaty SOA w oparciu o oprogramowanie HP lub firm trzecich. HP pomaga ustanowić i rozbudować architekturę IT bazującą na SOA oraz zaplanować i wdrożyć procesy zarządcze tak, aby umożliwić klientowi samodzielną realizację strategii SOA.

SOA? O co chodzi?

Artur Żarski

Artur Żarski, Developer Evangelist Microsoft Poland

SOA pojawiła się w Microsofcie kilka lat temu. Była cały czas intensywnie rozwijana i przechodziła różne transformacje. Staraliśmy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom różnych przedsiębiorstw. W naszym wydaniu SOA nie jest jedynie koncepcją wirtualną. Oferujemy narzędzia, które pozwalają zastosować tę architekturę usługową w praktyce. Począwszy od .Net Framework, poprzez Visual Studio Team System, SharePoint, kończąc na BizTalk Server 2006 R2. Najnowszym produktem Microsoft, który będzie wspierał nurt SOA, jest Oslo, czyli zestaw technologii pozwalający na tworzenie aplikacji typu model-driven oraz service-enabled.

SOA? O co chodzi?

Paweł Korzec

Paweł Korzec, szef Działu Wsparcia Rozwiązań Technologicznych Oracle Polska

Architektura SOA to całkowicie nowe podejście w sposobie projektowania i tworzenia aplikacji biznesowych oraz ich integrowania z systemami używanymi wcześniej. Ideą SOA jest tworzenie aplikacji w postaci modułowych usług, które można łatwo integrować i wielokrotnie wykorzystywać. Podejście do SOA, jakie reprezentuje Oracle, wyróżnia kompleksowość - obejmuje nie tylko platformę technologiczną, ale także aplikacyjną. Wszystkie oferowane przez Oracle narzędzia do obsługi SOA pozwalają funkcjonalnie integrować różne aplikacje biznesowe, łącząc je informacyjnie ze sobą w dowolnych środowiskach.

SOA? O co chodzi?

Adam Szwajkajzer

Adam Szwajkajzer, główny architekt rozwiązań integracyjnych Software AG Polska

SOA to koncepcja pozwalająca na wyodrębnienie funkcji biznesowych w formie niezależnych serwisów. To podejście znajduje pełne odzwierciedlenie w funkcjonalności naszych rozwiązań integracyjnych. Naszym wyróżnikiem jest dojrzałość i przekonanie, że SOA stanowi integralną całość z rozwiązaniami do zarządzania procesami biznesowymi klasy BPMS. Nasze podejście wyraża się również w sposobie oferowania tej klasy rozwiązań klientom. Wskazujemy im obszary, w których zastosowanie SOA przyniosłoby największe korzyści.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200