SNIA pracuje nad nowymi standardami

Organizacja Storage Networking Industry Association (SNIA) powołała nową grupę roboczą, której prace skupią się nad nowym standardem Extensible Access Method (XAM). Opisuje on cechy metadanych, które mają być dołączane do przechowywanych przez firmy treści, jak poczta elektroniczna, dane finansowe czy medyczne.

Organizacja Storage Networking Industry Association (SNIA) powołała nową grupę roboczą, której prace skupią się nad nowym standardem Extensible Access Method (XAM). Opisuje on cechy metadanych, które mają być dołączane do przechowywanych przez firmy treści, jak poczta elektroniczna, dane finansowe czy medyczne.

Głównym zadaniem grupy XAM jest stworzenie odpowiedniego zestawu programistycznego, z którego będą mogli korzystać twórcy aplikacji przetwarzających dane oraz producenci pamięci masowych.

Prace nad standardem XAM mają zakończyć się na początku 2008 r. i wówczas ma być on przekazany do Amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacyjnego (ANSI). Metadane przechowywane zgodnie ze standardem XAM będą mogły być odpowiednio przystosowywane do wymagań poszczególnych branż (z innych rodzajów pól będą korzystali finansiści, a inne dane będą przechowywane w zapisach medycznych). Pierwsza wersja standardu ma dotyczyć archiwizacji poczty elektronicznej, ale bardzo szybko ma zostać rozszerzona o kolejne formy danych.

Z badań przeprowadzonych przez Enterprise Strategy Group wynika, że na świecie aż 58% danych musi być przechowywanych w niezmienionej formie ze względu na konieczność spełnienia wymogów ustawowych lub regulacji wewnątrzfirmowych. To właśnie właściciele tych danych będą najbardziej zainteresowani rozwiązaniami zgodnymi ze standardem XAM.


TOP 200