SMSy z phoneBuddy Walk

Fincom Poland, autoryzowany przedstawiciel Microcomu na terenie Polski, wprowadził na rynek telefon phoneBuddy Walk SMS według standardu DECT (z GAP), wyposażony w funkcję przesyłania SMS.

Telefon phoneBuddy Walk SMS jest kolejnym produktem Microcomu z serii phoneBuddy, dzięki którym jest możliwa obsługa Fixed SMS czyli przekaz komunikatów SMS do/z telefonów stacjonarnych. Rodzina ta obejmuje teraz przystawki do telefonów phoneBuddy Comfort i phoneBuddy Expert oraz phoneBuddy Classic i phoneBuddy Walk SMS.

Bezprzewodowy telefon phoneBuddy Walk SMS standardu DECT (zgodnego z GAP), stanowi funkcjonalne rozszerzenie wcześniejszej wersji telefonu bezprzewodowego DECT Microcom phoneBuddy Walk, z zaimplementowaną w nim funkcją przesyłania wiadomości SMS. Nowy telefon pozwala na identyfikację numeru rozmowy przychodzącej CLIP (co jest nieodzowne podczas realizacji funkcji SMS), jest wyposażony w funkcję telefonu głośno mówiącego, logowanie innych marek (według GAP), korzystanie z książki telefonicznej (40 kontaktów) oraz tekstowe lub głosowe wysyłanie wiadomości SMS do terminali telefonii stacjonarnej i komórkowej GSM.

Zainstalowane w nim funkcje dodatkowe umożliwiają uaktywnianie dwóch udogodnień domowych: audio room monitoring i baby call. Dzięki nim, telefon może służyć bądź jako „opiekun” dziecka (jedna ze słuchawek telefonu może odbierać odgłosy w odrębnym pomieszczeniu i przekazywać je bezprzewodowo do właściciela), bądź do bezpośredniego alarmowania (automatyczna realizacja połączenia na wskazany numer) – przez naciśnięcie któregokolwiek przycisku klawiatury.

Dzięki Fincom Poland, usługa przesyłania komunikatów SMS do sieci stacjonarnej jest dostępna w Polsce: od 17 kwietnia dla użytkowników sieci Idea (mogą oni wysyłać i odbierać SMS do/z sieci stacjonarnych), a od 03 lipca Fincom Materna – jako operator usług SMS w sieciach stacjonarnych – uruchomił usługę SMS do sieci stacjonarnych w Erze. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 0,29 zł (bez VAT).

Jeśli odbiorcą wiadomości jest zwykły telefon analogowy, wówczas zostanie ona odczytana przez automat, natomiast posiadacze telefonów stacjonarnych z funkcją SMS otrzymują wiadomość w formie tekstowej. W sieci Era, SMS-y wysłane do sieci stałej i nie zawierające polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) zostaną przeczytane z brakującymi ogonkami. Więcej: www.phoneBuddy.pl.