SMS - z komórki pod strzechę

Przekaz za pośrednictwem krótkich komunikatów tekstowych SMS ($Short Message Services$) jest jedną z tych komórkowych usług abonenckich, które odniosły znaczący sukces.

Przekaz za pośrednictwem krótkich komunikatów tekstowych SMS (Short Message Services) jest jedną z tych komórkowych usług abonenckich, które odniosły znaczący sukces.

Pierwsze usługi SMS zainstalowane w Szwecji i Włoszech okazały się nadzwyczaj trafioną inwestycją telekomunikacyjną, cieszącą się niezwykłą popularnością nie tylko wśród młodzieży. Według GSM Association obecnie mobilni użytkownicy telefonów komórkowych Europy i Azji wysyłają każdego miesiąca ok. 30 mld komunikatów tekstowych. Przy opłatach od 6 eurocentów (5 centów USD) do 20 eurocentów, w zależności od planów taryfowych poszczególnych operatorów, daje to operatorom każdego miesiąca niebagatelną kwotę 1,8-5,2 mld euro przychodu - przy bardzo małych inwestycjach poczynionych w samej infrastrukturze komórkowej.

Na taką zyskowność usług telekomunikacyjnych z zazdrością patrzą od dłuższego czasu monopoliści linii stacjonarnych, nadal kontrolujący większość stacjonarnych połączeń telefonicznych. Także ci nowi, którzy w miarę postępującej deregulacji usług w Europie mogą świadczyć podobne usługi komunikacyjne. Sytuacja ta zdopingowała telekomy do oferowania podobnych usług tekstowych w sieciach stacjonarnych, określanych już jako FSMS.

Przekaz wiadomości tekstowych FSMS (Fixed SMS) przez sieć telefoniczną wymaga zainstalowania w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej centrum serwisowego SMS oraz wyposażenia abonentów tradycyjnej telefonii w terminale z wyświetlaczami LCD, wraz z zaimplementowaną funkcją przesyłania krótkich wiadomości SMS. Wyposażenie telefonów stacjonarnych w możliwość przesyłania komunikatów SMS napotyka na trudności techniczne. Instalacja klasycznej usługi SMS w telefonii komórkowej wymaga jedynie zaangażowania do tego celu kanałów sygnalizacyjnych, których nie ma w takiej postaci w telefonii stacjonarnej. Zamiast tego telefony stacjonarne wyposaża się w bardzo proste elementy o cechach modemowych, które rozpoznają wiadomości tekstowe jako fragment danych, a następnie wysyłają je lub odbierają z linii - eksponując równocześnie na ekranie telefonu. Obecnie operatorzy stacjonarni koncentrują się na implementowaniu usług SMS głównie w cyfrowych telefonach bezprzewodowych (cordless).

Pierwsze telefony stacjonarne z możliwością nadawania i odbioru wiadomości tekstowych były dostępne już prawie dwa lata temu, a jednym z inicjatorów takich przekazów był Telecom Italia, operator, który je zaoferował w sieci telefonicznej w grudniu 2000 r. (5 centów za wiadomość w połączeniach sieci stacjonarnej i po 11 centów z telefonami komórkowymi). Od października 2001 włoski operator umożliwia również przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych we własnej bezprzewodowej telefonii stacjonarnej.

Podobne usługi komunikacyjne w stacjonarnych sieciach brytyjskiego operatora BT Group działają od października ub.r., przy czym odbierane teksty mogą pochodzić jedynie z telefonów komórkowych sieci BT Cellnet. Według firmy finansowy sukces takich usług będzie możliwy dopiero wtedy, gdy liczba tak przesyłanych wiadomości w sieci BT osiągnie 100 tys. komunikatów miesięcznie (obecnie 10 tys.).

Niemiecki operator Deutsche Telekom AG udostępnia usługę SMS we własnej sieci stacjonarnej od maja 2001 (7 centów za komunikat w sieci stacjonarnej i 11 centów z siecią mobilną). Niedawno koncern poinformował, że do końca ub.r. w domach objętych niemiecką siecią DT znalazło się około 500 tys. telefonów już wyposażonych w usługę SMS. Do stacjonarnego odbioru komunikatów tekstowych AG przygotował bezprzewodowe telefony z rodziny Gigaset 4000, a podobne z usługą SMS produkuje również Sagem SA. Wykorzystując własny sprzęt telefonii stacjonarnej, Siemens zademonstrował w Polsce na początku tego roku platformę testową do rozwijania usług o wartości dodanej opartych na komunikacji SMS (zamawianie biletów, powiadomienie o nadejściu poczty e-mail, pogaduszki chat, inne, które już mogą być instalowane w polskich sieciach PSTN).

Wszystkie cyfrowe telefony komórkowe standardowo oferują przekazy wiadomości SMS, to obecnie w sieciach stacjonarnych jedynie niewielki procent nowych telefonów jest przystosowany do komunikowania się w ten sposób. Jak dotąd brak obowiązującej i jednolitej interpretacji protokołu komunikacyjnego SMS dla sieci stacjonarnych. Organizacja normalizująca ETSI, odpowiedzialna za standaryzację i przestrzeganie w Europie właściwych standardów telekomunikacyjnych, zapowiedziała na kwiecień publikację pierwszych standardów dla komunikacji wiadomości SMS (stacjonarnych i bezprzewodowych).


TOP 200