SMS bardziej przyjazny

Coraz więcej firm dostarcza oprogramowanie, rozszerzające możliwości pakietu Systems Management Server.

Coraz więcej firm dostarcza oprogramowanie, rozszerzające możliwości pakietu Systems Management Server.

Administratorzy, wykorzystujący w codziennej pracy Systems Management Server Microsoftu, często skarżą się na braki tego oprogramowania. Widoczne są one szczególnie w dziedzinie zarządzania licencjami aplikacji pracujących w sieci, kontroli nad wyglądem pulpitów roboczych użytkowników (identyczne ikony itp.), a także prostego przygotowania i dystrybucji oprogramowania w sieci.

Jednak od niedawna na rynku zaczęły pojawiać się narzędzia, które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tych relatywnie słabych stron pakietu. Nowe dodatki wykorzystują standardowe mechanizmy dostępne w SMS, jego bazę inwentaryzacyjną oraz mechanizm dystrybucji danych w sieci, wypełniając tylko lukę, jaka istnieje w interfejsie administratora.

Jednym z dodatkowych pakietów dla SMS-a jest nowa wersja oprogramowania Saber Tools firmy McAfee Associates wspomagającego administratora w zarządzaniu komputerami, automatyzującego proces dystrybucji danych oraz zliczającego aplikacje działające w sieci.

Do końca grudnia na rynku ma ukazać się oprogramowanie firmy Novadigm - Desired-State Manager. Jest to program rozszerzający SMS-a o możliwość definiowania tzw. policies, czyli praw użytkowników (np. do zmiany konfiguracji własnego komputera), ułatwiający dystrybucję oprogramowania oraz zdalną konfigurację ich komputerów.

SaberTools

Największą zaletą nowego narzędzia McAfee jest możliwość automatycznego tworzenia bogatych raportów przedstawiających wyniki działania programu. Użytkownicy pozytywnie oceniają integrację w jednym, zwartym systemie menu wszystkich funkcji administracyjnych pakietu.

McAfee zastosowało także ciekawy mechanizm przygotowywania pakietu dystrybucyjnego, który służy do wykonywania identycznych instalacji oprogramowania na komputerach pracujących w sieci. Administrator uruchamia najpierw program WinCompare, a następnie wykonuje instalację żądanego oprogramowania na tym samym komputerze. WinCompare śledzi proces instalacji i na jego podstawie generuje skrypt PDF (Package Definition File), który jest wykorzystywany przez SMS przy wykonywaniu kolejnych, identycznych instalacji.

Desired-State Manager

Oprogramowanie firmy Novadigm automatyzuje proces instalacji oprogramowania w sieci, ale czyni to w zupełni inny sposób niż SaberTools. Desired-State Manager potrafi wykonać instalację na tysiącach komputerów pracujących w sieci bez ingerencji administratora.

Jedynym zadaniem, jakie musi wykonać administrator, polega na zdefiniowaniu dystrybucyjnych pakietów oprogramowania oraz określeniu zasad rozprowadzania tego oprogramowania, np. pracownicy marketingu powinni mieć zainstalowany edytor tekstu Word 7.0 oraz arkusz kalkulacyjny Excel 7.0. W opisie określającym grupę adresatów oprogramowania może znajdować się nazwa działu, w którym pracują użytkownicy, określenie typu wykonywanej przez nich pracy czy też rodzaj posiadanego komputera (zakładając, że wszystkie te informacje zawarte są w bazie inwentaryzacyjnej).

Desired-State Manager automatycznie określi, na podstawie podanych informacji, które komputery wymagają uaktualnienia oprogramowania i wykona na nich zdalną instalację.


TOP 200