SMP nie zawsze prowadzi do wzrostu wydajności

Producenci projektowali sieciowe systemy operacyjne w ten sposób, aby były produktami skalowalnymi. Dla NetWare oznacza to, że powinien obsłużyć pliki i wydruki dużej liczby użytkowników systemu bez istotnej utraty wydajności.

Producenci projektowali sieciowe systemy operacyjne w ten sposób, aby były produktami skalowalnymi. Dla NetWare oznacza to, że powinien obsłużyć pliki i wydruki dużej liczby użytkowników systemu bez istotnej utraty wydajności.

Sytuacja ulega jednak zmianie jeśli serwer używany jest nie tylko do obsługi plików i wydruków, ale także jako serwer aplikacji intensywnie wykorzystującej jednostkę centralną. Wymaga to odrębnej strategii, przy czym jednym z rozwiązań jest wieloprzetwarzanie symetryczne - SMP (technika, w której każdy procesor ma równoprawny dostęp do jądra systemu operacyjnego). LAN Server 4.0 posługuje się tą techniką za pośrednictwem wersji SMP OS/2. NT Server 3.5 zaś korzysta ze specjalnego jądra zaprojektowanego do współpracy z SMP. Novell prowadzi obecnie prace integrujące tę technikę z NetWare.

SMP umożliwia wielu procesorom podział pamięci serwera oraz używanie wspólnych przerwań i urządzeń poprzez algorytm trybu bieżącego przetwarzania. Taki algorytm niestety nie zwiększa automatycznie wydajności serwera (zwłaszcza dla dużych obciążeń systemu). W naszym przypadku (jak wynika z tabeli przedstawionej obok) użycie dwóch procesorów w wersjach SMP NT Server i LAN Server spowolniło przetwarzanie zarówno dla średnich, jak i dużych obciążeń. Wynika stąd, że sprawność jądra SMP jest niższa od jądra przewidzianego do pracy z jednym procesorem (dowodzi tego zwłaszcza spadek wydajności dla pojedynczego użytkownika). większej liczbie procesorów byłoby lepiej i rosnąca złożoność środowiska SMP mogłaby sprawić, że produkt stałby się nieobliczalny.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200