SLA: prawa do dogadania

Poziom wykonania przez działy IT zawartych w umowach SLA warunków sięga ¾. Poprawa jest możliwa, o ile biznes i IT zaczną porozumiewać się tym samym językiem.

Compuware opublikował badanie Forrester Consulting dotyczące umów SLA (Service Level Agreement). Wynika z nich, że w przypadku 81% firm, które posługują się umowami SLA, średnio w ¾ przypadków dochowuje się zawartych w tych umowach ustaleń. Za główną przyczynę niedotrzymywania zobowiązań zawartych w umowach SLA uważa się zbyt wysokie wymagania biznesu względem IT.

Rozdźwięk między działami biznesowymi a IT jest spowodowany stosowanymi wskaźnikami, które często są zbyt techniczne i nie są w zgodności z celami biznesowymi. 41% respondentów twierdzi, że ich wiedza na temat poziomu usług jest niewielka i nie dostarczają informacji o tym osobom na kierowniczych stanowiskach. 40% ankietowanych przyznaje, że dane poziomów usług z umów SLA nie odpowiadają miarom, jakich oczekują przełożeni.

Zobacz również:

Ankietowani zostali także zapytani o koszty niskiej wydajności aplikacji. 57% stwierdziło w związku z tym wzrost kosztów, a 47% zaznacza, że to także utracone przychody.


TOP 200