SIS II gotowy za dwa lata

Konsorcjum stworzone przez firmy HP, Steria, Mummert i Primesphere zbuduje System Informatyczny Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz System Informacji Wizowej (VIS). Kontrakt zawarty z Komisją Europejską wart jest 48,5 mln USD. Obydwa projekty mają na celu zwiększenie szczelności granic i ułatwienie działań związanych ze zwalczaniem przestępczości i terroryzmu.

Konsorcjum stworzone przez firmy HP, Steria, Mummert i Primesphere zbuduje System Informatyczny Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz System Informacji Wizowej (VIS). Kontrakt zawarty z Komisją Europejską wart jest 48,5 mln USD. Obydwa projekty mają na celu zwiększenie szczelności granic i ułatwienie działań związanych ze zwalczaniem przestępczości i terroryzmu.

Budowa systemu SIS II to jeden z warunków zniesienia kontroli granicznej pomiędzy krajami strefy Schengen a nowymi członkami Unii Europejskiej, w tym Polską. Wykorzystywany obecnie w piętnastu krajach członkowskich system SIS powstał na mocy postanowień Traktatu z Schengen z 1985 r. Umożliwił on zniesienie kontroli paszportowej na wewnętrznych granicach państw należących do Unii Europejskiej, ujednolicenie kontroli granicznej na granicach zewnętrznych i umożliwienie swobodnego przepływu osób. SIS II będzie dostarczał informacji na temat poszukiwanych osób, a także skradzionych samochodów i dokumentów tożsamości. Dostęp do niego będzie miała policja każdego z krajów członkowskich UE. SIS II ma uzyskać pełną funkcjonalność w 2007 r.

System VIS ma z kolei wspierać proces realizacji wniosków o wizy wjazdowe do krajów europejskich strefy Schengen. Umożliwi organom państw członkowskich wgląd do wszystkich wniosków o wizę wjazdową do krajów z obszaru Schengen. Szacuje się, że rocznie będzie składanych ponad 20 mln takich wniosków, a dodatkowo ponad 45 mln zapytań o sprawdzenie ważności wizy.

Systemy SIS II i VIS zostaną zbudowane na podstawie platform Integrity Superdome wyposażonych w procesory Intel Itanium. W projekcie będzie także wykorzystywane oprogramowanie HP OpenView, które umożliwi zarządzanie infrastrukturą systemową i procesami biznesowymi.

Teraz powinny rozpocząć się przetargi na systemy SIS II i VIS w nowych krajach członkowskich UE, w tym w Polsce. Jak dotąd rozstrzygnięto jedynie przetargi na budowę sieci, w których wybrano Comp i Computer Service Support.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200