SIM - odkrywamy tajemnice

Karty SIM są bardzo często pomijane w edukacji młodych inżynierów telekomunikacji, pomimo że stanowią istotną część systemu telekomunikacyjnego, są jakby jego przedłużeniem. Warto, zatem zapoznać się, w jaki sposób karty są zbudowane, jak działają, jak pozwalają na korzystanie z sieci mobilnej.

Krótka historyczna pigułka na początek. Ze względu na brak standaryzacji w obszarze komunikacji bezprzewodowej w 1982 CEPT (Conference of European Post and Telecommunications) powołał Grupe Speciale Mobile (GSM). Powołanie tej grupy miało na celu wypracowanie wspólnego standardu dla łączności bezprzewodowej w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Pięć lat później, w roku 1987 zostało podpisane przez 15. operatorów reprezentujących 15. krajów Memorandum of Understanding (porozumienie obejmujące wolę i przyszłe wspólne działania w określonej sprawie).

W roku 1989 standaryzacja opracowywana przez GSM została przeniesiona do ETSI (European Telecommunications Standard Insitiute). W tym również roku rozpoczęła pracę grupa (SIMEG - Subscriber Identity Module Expert Group) której zadaniem było opracowanie specyfikacji karty dla sieci GSM. Karta ta została nazwana kartą SIM (Subscriber Identity Module). Rok później pojawia się pełna specyfikacja dla GSM fazy I. a już w 1992 pierwsze sieci bezprzewodowe uruchomiły komercyjnie swoje usługi (oczywiście używając karty SIM).

Karta SIM to integralna część systemu GSM już od samego początku jego funkcjonowania. Zostały jej przydzielone trzy główne zadania: zapewnienie bezpieczeństwa, przechowywanie danych oraz różnego rodzaju usługi dodane. Podział ten ilustruje poniższy rysunek.

SIM - odkrywamy tajemnice

Zadania karty SIM

Aby te zadania realizować, karta SIM posiada nie tylko pamięć, ale również CPU, ponadto większość nowo produkowanych kart wyposażona jest w wirtualną maszynę Java.

SIM - odkrywamy tajemnice

Budowa karty SIM (źródło Oberthur)

Zewnętrznie karta SIM (USIM) to plastikowa karta, w którą wklejony jest mikrokontroler (CPU + pamięć):

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200