SIA: w listopadzie ponad 19 mld USD

Branżowa organizacja Semiconductor Industry Association podaje, że listopadowa sprzedaż półprzewodników przekroczyła poziom 19 mld USD. Oznacza to wzrost o 1,3 proc. wobec 18,8 mld USD w październiku 2004 r. Całoroczna prognoza SIA na rok 2004 wynosi 213 mld USD.

SIA: w listopadzie ponad 19 mld USD

Progoza wzrostu światowego rynku półprzewodników

Firmy analityczne są zdania, że 2004 rok zapisze się jako okres dynamicznego wzrostu rynku półprzewodników. Przykładowo firma IC Insights prognozuje wzrost na poziomie 24 proc. Zbliżone szacunki ma IDC - wzrost o 26% do 210 mld USD. Zdania na temat 2005 r. są podzielone - od prognoz dwuprocentowego spadku do niewielkiego przyrostu wartości rynku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200