SGI wydzielił dział MediaBase w niezależną firmę

SGI (dawniej Silicon Graphics) wydzielił MediaBase, dział zajmujący się oprogramowaniem do strumieniowej transmisji danych w sieciach komputerowych, w niezależną firmę o nazwie Kasenna.

SGI (dawniej Silicon Graphics) wydzielił MediaBase, dział zajmujący się oprogramowaniem do strumieniowej transmisji danych w sieciach komputerowych, w niezależną firmę o nazwie Kasenna.

Oprogramowanie MediaBase umożliwia transmisje strumieniowe danych multimedialnych w sieciach oraz oferuje usługi związane z zarządzaniem tymi transmisjami. Rozwiązania te są zgodne z większością standardów transmisji strumieniowej, w tym z RealSystem G2, QuickTime oraz MPEG-1 i MPEG-2.

Wykorzystanie strumieniowej transmisji danych wzrosło o 100% w ub.r. w porównaniu do roku 1998 - szacuje Dataquest. Wśród amerykańskich przedsiębiorstw 17% wykorzystywało ją do różnych aplikacji, a rok wcześniej zaledwie 9%. Multimedialne pliki stosowane do transmisji strumieniowej są przechowywane w serwisach internetowych i bezpośrednio odtwarzane z sieci przez użytkownika, zwalniając go z potrzeby wcześniejszego pobrania pliku.

Zdaniem obserwatorów, wydzielenie działu MediaBase ma pozwolić SGI na zdobycie dodatkowych funduszy niezbędnych w poszerzaniu udziału w rynku rozwiązań transmisji strumieniowych. Działanie to jest również elementem planu związanego z poprawą kondycji finansowej firmy. SGI będzie mniejszościowym udziałowcem Kasenny, wśród pozostałych znalazły się firmy: U.S. Venture Partners, Alloy Ventures i Entertainment Media Ventures.