SGGW w sieciach

Dzięki staraniom Centrum Informatycznego oraz Katedry Ekonometrii i Informatyki SGGW odbyło się dn. 12 kwietnia br. seminarium, poświęcone tematyce sieciowej w powiązaniu z działalnością uczelni. SGGW, podobnie jak większość warszawskich wyższych uczelni, ma swoje wydziały na terenie wielu dzielnic stolicy (obiekty na Rakowieckiej, Ursynowie, Grochowie), przez co jest żywotnie zainteresowana budową sieci lokalnych połączonych w jedną sieć rozległą.

Dzięki staraniom Centrum Informatycznego oraz Katedry Ekonometrii i Informatyki SGGW odbyło się dn. 12 kwietnia br. seminarium, poświęcone tematyce sieciowej w powiązaniu z działalnością uczelni. SGGW, podobnie jak większość warszawskich wyższych uczelni, ma swoje wydziały na terenie wielu dzielnic stolicy (obiekty na Rakowieckiej, Ursynowie, Grochowie), przez co jest żywotnie zainteresowana budową sieci lokalnych połączonych w jedną sieć rozległą.

Treścią spotkania były oddzielne wystąpienia dotyczące: ogólnouczelnianej sieci komputerowej SGGW, możliwości wykorzystania NASK, WarMAN, SGGWnet, baz danych dostępnych przez sieć NASK, komputerowej bazy danych dla potrzeb rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz ochrony środowiska i jej funkcjonowanie w sieci NASK.

Po otwarciu seminarium przez prof. dr hab. W. Klucińskiego, pierwszy z wykładów wygłosiła dyr. Centrum p. Maria Trąmpczyńska, która m.in. poinformowała, że już w br. w budynkach na Rakowieckiej i Ursynowie zostaną zainstalowane węzły sieci metropolitalnej WarMAN. Węzeł na Grochowie zostanie zbudowany w roku przyszłym.

Dyr. Wiktor Krzanowski, z Jednostki Badawczo-Rozwojowej NASK przytoczył m.in. dane charakteryzujące bieżącą pracę sieci NASK. Jest ona obecnie podzielona na 14 regionów i subregionów, obsługuje 120 uczelni. W sieci pracuje ponad 5 tys. komputerów i 35 tys. użytkowników.

Pomiędzy głównymi węzłami NASK-u buduje się obecnie (we współpracy z Telekomunikacją Polską SA) łącza o szybkości transmisji 2 Mb/s. Istnieją już tego typu połączenia do Katowic, Gdańska, ostatnio łącze takie przeprowadzono do Krakowa, dobiega końca budowa połączeń do Poznania i Łodzi. W połowie br. praktycznie wszystkie duże ośrodki wojewódzkie, łącznie ze Szczecinem i Lublinem, będą połączone z Centrum w Warszawie tym właśnie rodzajem połączeń.

Problematyka szkieletowej sieci WarMAN, jest, zdaniem dyr. Krzanowskiego wspólna dla wszystkich ośrodków akadamickich w Polsce. Dzięki dopuszczeniu do korzystania z sieci innych, nieakademickich kontrahentów (np. administracji rządowej czy samorządowej, zastosowań komercyjnych) pojawia się szansa na stworzenie sieci miejskiej z prawdziwego zdarzenia. Z zasobów WarMAN-a skorzystają użytkownicy infrastruktury sieciowej WarMAN, URM, Telbanku, TPSA i NASK tworzą zrąb przyszłej sieci metropolitalnej. Samych środowisk akademickich, ze względów czysto finansowych, nie stać by było na realizację tej koncepcji.

Przy budowie sieci WarMAN zakończono już praktycznie drugi etap przetargu. Podstawowa struktura łączy światłowodowych na terenie stolicy jest już gotowa. Przedmiotem drugiego etapu przetargu jest wyposażenie budowanej sieci w urządzenia. Zapytania ofertowe skierowano do firm, które zajmują się m.in. techniką ATM (Asynchronon Transfer Mode). W związku z tym struktury lokalne rozrzucone po całym mieście mają dużą szansę na komunikację z prędkościami rzędu 150 Mb/s. Pozwoli to na wykorzystanie w sieci WarMAN np. aplikacji multimedialnych, takich jak przesyłanie obrazu czy głosu. Należy przypuszczać, że w połowie roku połączenia tego typu będą w fazie próbnej eksploatacji.

Kolejne wykłady były poświęcone bazom danych, których zasoby są (prezentowała stan rzeczy na ten temat pani Bożena Zaperty z NASK) lub będą (mówił nam o tym dr Bańkowski, zastępując nieobecną prof. T. Marszałkowicz, która przygotowała referat o bazie danych dla wspomagania rolnictwa) dostępne w sieci NASK. Jak dowiedzieliśmy się uprzednio od p. Krzanowskiego - spośród ogromnej ilości informacji, jaka jest przekazywana łączami NASK (ok. 1,5 mld znaków przekracza codziennie granicę Polski korzystając z połączeń NASK via Sztokholm lub Wiedeń) ok. 70% to dane, jakie są ściągane z zagranicznych źródeł informacji do kraju.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200