SD-WAN - sieć wielkich możliwości

Niezawodna, szybka łączność pomiędzy środowiskami IT oraz dostarczanie kluczowych usług warunkach rozproszenia geograficznego organizacji z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa danych to kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Dlatego sieć definiowana programowo staje się coraz bardziej docenianym elementem cyfrowej rzeczywistości.

Zmieniające się otoczenie biznesowe, zwiększona konkurencyjność i potrzeba budowania nowych modeli operacyjnych wymuszają postęp technologiczny. Rosną wymagania zarówno ze strony klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Doświadczenie cyfrowe z obszaru konsumenckiego wpływa na zmianę technologiczną na poziomie przedsiębiorstw, które w sposób znany z „codziennego” świata technologii chcą realizować swoje procesy IT.

Wzrasta popularność środowisk chmurowych i nowoczesnych aplikacji, a dane muszą być dostarczane w sposób szybki i bezpieczny. To elementy szeroko pojętej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, zapewniającej nowy, lepszy poziom obsługi procesów, pozwalający na budowanie nowych modeli biznesowych.

Zobacz również:

  • SD-WAN: samodzielne wdrożenie czy usługa zarządzana?
  • Raport specjalny Best in Cloud

Przedsiębiorstwa transformują, zmieniają swoją infrastrukturę IT, wykorzystują rozwiązania chmurowe, wielochmurowe i hybrydowe. Migracja do chmury, mimo niezaprzeczalnych zalet, obciążona jest jednak nowymi wyzwaniami z zakresu bezpieczeństwa. Szczególnie ważne, gdy organizacje chmurę (publiczną) wykorzystują jako jeden z elementów konsumpcji zasobów IT, operując zasobami na styku chmur i infrastruktury własnej.

Tak niejednorodne środowisko wymaga specjalnej uwagi, również na poziomie łączności. Dlatego ważne, by w procesie strategii zmiany cyfrowej firmy nie straciły z oczu rozwoju sieci i dostosowanie jej do nowych realiów technologicznych.

Sieci Software-Defined Wide Area Network, dzięki rozległej funkcjonalności i nowej jakości zarządzania, stają się dziś częstym wyborem. Wyniki badania „Secure SD-WAN: the launch pad into cloud”, zaprezentowanego przez firmę Barracuda w czerwcu br. wskazują, że 23% respondentów już wdrożyło SD-WAN, a kolejne 51% jest w trakcie wdrażania lub spodziewa się wdrożenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Jakie cechy SD-WAN sprawiają, że ten model realizacji łączności zdobywa aż taką popularność?

Nowe potrzeby – nowe modele

Rozwój sieci rozległej jest odpowiedzią na zmiany technologiczne zachodzące w przedsiębiorstwach. Zmienia się infrastruktura IT w organizacjach i podejście do realizacji procesów. Dane i aplikacje coraz częściej „opuszczają” tradycyjne środowisko on-premise, zmieniają się więc potrzeby dotyczące funkcjonalności sieci. Coraz częściej firmy przechowują swoje dane i krytyczne aplikacje w środowisku wielochmurowym bądź hybrydowym, łączącym on-premise z chmurami prywatną i publiczną, które potem dostarczane są w modelu usługowym. Do tego należy dodać dane powstające i przetwarzane na brzegu sieci, czyli Edge Computing.

Tak niejednorodne środowisko musi mieć zapewnione nowy sposób komunikacji i nowe modele łączności. Trzeba też pamiętać, że dzisiejsze organizacje w strategii rozwoju mają często wpisaną ekspansję geograficzną – w ramach kraju, regionu, a nawet kontynentu - co w dużej mierze wprowadza potrzebę zapewnienia jednakowego dostępu do zasobów dla wszystkich lokalizacji i uzyskanie tego samego „experience” dla wszystkich oddziałów.

Szybka i niezawodna sieć ma znaczenie nie tylko dla zachowania ciągłości operacyjnej rozproszonej organizacji, ale też dla utrzymania wysokiej dostępności do zasobów krytycznych, tworzenia kopii zapasowych i procedur odzyskiwania danych oraz tempa aktualizacji systemów.

Widoczność w sieci

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na potrzebę zmiany modelu sieciowego jest obecna globalna sytuacja związana z pandemią. Już nie tylko oddziały i centrale firm muszą mieć zapewnioną skuteczną łączność z zasobami: to samo dotyczy tysięcy zdalnych pracowników, wymagających doświadczenia pracy biurowej w domu. Wzmożony ruch sieciowy wymaga więc odpowiednich narzędzi, które pozwolą ruch kontrolować i analizować, jak też skutecznie nim zarządzać. SD-WAN jest w stanie podnieść przepustowość sieci i monitorować wydajność łączy WAN.

Co ważne, usługa ta skutecznie monitoruje ruch użytkowników i aplikacji w sieci, dając możliwość efektywnej kontroli na poziomie administracyjnym. Poprawa widoczności w sieci, a także możliwość prześledzenia i analizy ruchu, pozwalają sprawniej zarządzać całą infrastrukturą i na przykład eliminować wąskie gardła, usprawniając w ten sposób dostęp do zasobów i i wykorzystanie ich.

Pandemia stała się katalizatorem transformacji cyfrowej. Organizacje z dnia na dzień musiały przenieść całość lub część zasobów do chmury, by utrzymać ciągłość działania i umożliwić pracę zdalnym pracownikom. Świadome organizacje nie zapomniały o infrastrukturze sieciowej i szybkim dostosowaniu jej do zmiennych realiów rynkowych.

SD-WAN dzięki funkcji Zero Touch Provisioning stał się optymalnym rozwiązaniem pojawiających się wyzwań. Dzięki ZTP routery brzegowe SD-WAN można łatwo skonfigurować, a zbudowanie „od zera” sieci nowej jakości trwa znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. W opublikowanym latem 2020 raporcie firmy Fortinet dotyczącym cyberbezpieczeństwa pracy zdalnej badane firmy często wskazywały potrzebę wdrożenia SD-WAN właśnie w związku z obsługą pracujących na odległość pracowników. Aż 64% ankietowanych organizacji zadeklarowało plany wdrożenia sieci SD-WAN albo jej rozszerzenie tak, aby była rozciągnięta także na domowe biura pracowników.

Kluczową zaletą objęcia funkcjami SD-WAN pracowników zdalnych, również tych z dostępem do najważniejszych zasobów, było natomiast to, że pracownicy rozproszeni geograficznie będą mogli korzystać ze zdalnego dostępu na żądanie do zasobów o dynamicznie skalowalnej wydajności, niezależnie od tego, czy mają bezpośredni dostęp do sieci lokalnej.

Czy SD-WAN jest bezpieczne

Nowe modele świadczenia usług, wynikające z popularyzacji pracy zdalnej i granulacji geograficznej, rodzą istotne wyzwania dla sieci i firmowych zasobów, związane z bezpieczeństwem. Czas pandemii to żniwa dla cyberprzestępców. Raport Acronis Cyber Readiness Report, opublikowany jesienią 2020 r. ujawnił, że hakerzy atakują pracowników zdalnych, a najczęściej stosowanymi taktykami są phishing, rozproszona odmowa usługi i ataki na systemy wideokonferencyjne. Aż 39% badanych firm doświadczyło ataku na systemy wideokonferencyjne w ciągu ostatnich miesięcy.

Ataki złośliwego oprogramowania, takie jak oprogramowanie ransomware, również wzrosły w czasie pandemii, przy czym aż 31% firm zgłasza cyberataki przeprowadzane codziennie, a połowa jest celem co najmniej raz w tygodniu.

SD-WAN jest bezpieczne, ponieważ zapewnia odpowiednią ochronę ruchu pomiędzy elementami sieci i szyfrowania przesyłanych danych. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych (Big Data), jest w stanie w skuteczny sposób wykrywać anomalie w sieci w czasie rzeczywistym.

Z drugiej strony SD-WAN może stać się ofiarą własnego sukcesu. Niezaprzeczalną zaletą technologii jest możliwość obsługi różnych rodzajów transmisji jednocześnie, takich jak sieci 3G i 4G, MPLS, łącza radiowe i optyczne. To, co niebawem będzie świadczyło o przewadze rozwiązania, to zdolność do obsługi sieci 5G. Komórkowa transmisja danych 5G, cechująca się dużą szybkością transferu i minimalnymi opóźnieniami niebawem zmieni modele prowadzenia biznesu. Jednak nawet najszybsza sieć będzie potrzebowała dostatecznie dobrej infrastruktury sieciowej w organizacji, by jej potencjał został w pełni wykorzystany.

SD-WAN jest gotowe na tak wielką zmianę. Routery SD-WAN, nie tylko są już przystosowane do najnowszej sieci, ale też – jak zauważają specjaliści – potrafią automatycznie podejmować najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa i efektywności pracowników decyzje, jak też zagwarantować bezpieczeństwo transmisji danych.

Tu jednak, zdaniem firmy Fortinet, mogą pojawić się pewne niebezpieczeństwa. SD-WAN, pomimo wspomnianych korzyści, nie jest rozwiązaniem perfekcyjnym. Firmy chcą, by komunikacja w ramach sieci SD-WAN była odpowiednio wydajna i zabezpieczona. Po wprowadzeniu transmisji 5G do firmowej infrastruktury mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo, w tym sprawdzanie zaszyfrowanego ruchu, mogą stać się wąskim gardłem.

Każda operacja tego typu będzie musiała odbywać się szybciej niż kiedykolwiek i niż jest to w stanie zapewnić większość dostępnych obecnie na rynku produktów ochronnych. Zapewnienie odpowiednio wydajnych mechanizmów ochronnych przy transmisji danych 5G stanie się istotnym punktem na mapie bezpieczeństwa organizacji. Aktywne kontrolowanie stale rosnącego wolumenu zaszyfrowanego ruchu będzie więc sporym wyzwaniem.

Najważniejsze korzyści z SD-WAN
  • Zwiększenie sprawności biznesowej – szybsze wdrażanie i integracja nowych lokalizacji z centralnie zarządzanymi usługami.
  • Usprawnienie zarządzania siecią – łatwe wdrażanie zasad opartych na gwarancjach jakości dla każdej używanej aplikacji i zarządzanie nimi.
  • Optymalizacja dostępu do zasobów chmurowych – monitorowanie wydajności i routingu aplikacji poprawia wydajność obciążenia SaaS we wszystkich oddziałach.
  • Poprawa bezpieczeństwa – lepsza kontrola sieci i segmentacja polityk bezpieczeństwa.
  • Poprawa wydajności sieci – zastosowanie wielu łączy z architekturą active-active i routingiem opartym na wydajności.
  • Redukcja kosztów – optymalizacja przepustowości, centralizacja zasobów.
  • Uproszczenie architektury w lokalizacjach – architektura sieci WAN zoptymalizowana pod kątem przepływności, bezpieczeństwa i redundancji rozwiązania zintegrowana z chmurą prywatną i publiczną, lokalne wyjście do internetu.
  • Analityka sieci – dostęp do parametrów jakościowych sieci w czasie rzeczywistym.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200