SCO znowu oskarża

W bojach SCO Group o obronę praw intelektualnych pojawił się kolejny przeciwnik. SCO zamierza pozwać do sądu Silicon Graphics za bezprawne używanie systemu plików XFS.

SCO określiło system XFS jako przykład znaczącego naruszenia praw autorskich. Silicon Graphics twierdzi, że konwersja XFS w system typu open source była legalna i nie godziła w umowę zawartą z SCO. Oskarżający jednak uparcie podtrzymuje swoje stanowisko i wiele wskazuje na to, że już wkrótce sprawa znajdzie się w sądzie.

Wcześniej SCO Group pozwało firmę IBM o bezprawne użycie kodu uniksowego w Linuksie. W odpowiedzi na to IBM rozpoczął w sądzie sprawę przeciwko SCO o pogwałcenie licencji GPL w dystrybucji systemu. Na wokandzie znalazły się również procesy SCO versus Red Hat o prawa autorskie do Linkusa oraz SCO versus LinuxTag e.V. oraz Tarent GmbH o głoszenie informacji niezgodnych z prawdą. SCO wspomniało również o tym, że wytoczy procesy użytkownikom Linuksa, którzy nie będą chcieli uiścić opłaty licencyjnej za korzystanie z systemu. Ta groźba spotkała się z ogromnym sprzeciwem środowiska linuksowego. SCO postanowiło ją chwilowo zawiesić.

Zobacz również:


×