SCO chce licencjonować Linuxa

W przyszłym miesiącu firma zamierza ogłosić specjalny program licencyjny dla użytkowników systemów Linux. Na razie jego szczegóły nie są znane. Nietrudno się jednak domyślić, że SCO chroniąc swoje prawa intelektualne, będzie chciała zaproponować wnoszenie określonych opłat komercyjnym użytkownikom Linuxa.

Plany SCO ponownie wzbudziły ożywione dyskusje w środowiskach open source. Adwokaci Linuxa wykazują już, że takie restrykcyjne działania SCO stałyby w sprzeczności z warunkami licencji General Public License (GPL) na jakiej dystrybuowany jest ten system. Ponadto jak utrzymują producenci, SCO Group dotychczas nie przedstawiło im dowodów na to, iż w konkretnych dystrybucjach tego systemu użyto nielegalnie część kodu źródłowego Unixa. „Jesteśmy pewni legalności naszego kodu i nie widzimy potrzeby przyjęcia nowego programu licencyjnego jaki przygotowuje SCO” – twierdzą przedstawiciele Red Hat.

Specjaliści podważają umocowanie prawne systemu licencyjnego SCO. Część analityków jest jednak zdania, że duże korporacje mogą zdecydować się na wnoszenie opłat, chociażby po to, żeby ich działy prawne nie traciły czasu na korespondencje z SCO Group czy rozprawy w sądach.

Zobacz również:


×