SCO UnixWare 7.1.4

Wydajność

Testy WebAvalanche (Spirent Communications) przeprowadzono na dwuprocesorowym Compaq DL-360G3. I chociaż nie można bezpośrednio porównywać rezultatów testów SCO z innymi systemami operacyjnymi testowanymi na czteroprocesorowych maszynach, w zakresie wydajności uznano UnixWare za silny system.

I tak np. w testach liczby transakcji na statycznych stronach, UnixWare osiągnął wynik 740 transakcji na sekundę, to jest o 75% więcej niż rezultat takiego testu na dwuprocesorowym (PowerPC) Mac Xserve pracującym z OS/X 10.3.

Maksymalna liczba otwartych połączeń TCP jaką osiągnął UnixWare wynosiła 54 208, co jest liczbą wyższą od uzyskanej w różnych kombinacjach Apple. Jest to bliskie pozostałym systemom operacyjnym - Linux, Windows 2003 Server, NetWare 6.5 - pracującym na maszynach czteroprocesorowych, które utrzymywały liczbę jednocześnie otwartych połączeń TCP w przedziale 68-87 tys.

W teście maksymalnej liczby połączeń TCP na sekundę UnixWare osiągnął liczbę 972 połączeń w porównaniu z 616 Apple i znacznie mniej niż SuSE Linux i Windows 2003 Enterprise Server na platformie czteroprocesorowej. Wniosek jest taki, że Apache może pracować z dużą szybkością na platformie UnixWare, a podsystem sieciowy może utrzymywać wiele opcjonalnych połączeń, nie może jednak zestawiać i zwalniać połączenia tak szybko, jak jego konkurenci.

SCO UnixWare 7.1.4

Ocena UnixWare 7.1.4

Wybór sterowników sprzętowych ma duży wpływ na wydajność we/wy systemu plików. Z chwilą zmiany sterownika dysku na HP/Compaq DL360G3 osiągnięto dobrą wydajność na pojedynczym dysku i w operacjach międzydyskowych (65 Mb/s dla pojedynczego dysku i 68 Mb/s dla operacji międzydyskowych). UnixWare obsługuje także awaryjne odtwarzanie dla IDE, SCSI i niektórych dysków wymienialnych, jednak mechanizm ten nie był testowany. Ogólnie można powiedzieć, że wydajność wszystkich czterech testów była dobra.

Dokumentacja

Dokumentacja składa się z plików HTML na CD oraz różnorodnych "readme" i "uwag do wydania". Obsługiwanych jest siedem języków, ale w wielu aplikacjach wyłącznie ze znakami kodowanymi na jednym bajcie. Wsparcie kodów dwubajtowych (przeważnie języki azjatyckie) ma być dostępne w przyszłości. Dokumentacja online objaśnia wiele problemów związanych z aplikacjami zapewnianymi przez SCO, ale jest dość skromna w przypadku specyfiki emulacji Windows. Dokumentacja i jej uaktualnienia są także dostępne na witrynie webowej SCO.

Podsumowanie

UnixWare ma listę aplikacji porównywalną z jego linuksowymi odpowiednikami. Jednak testowane systemy Linux rozpoznawały lepiej sprzęt, a ich GUI był czytelniejszy niż dostępny w UnixWare. Mimo że UnixWare jest przyzwoicie wydajny, to jednak powinien mieć ściślejsze powiązanie ze swoimi dodatkami open source.

Jak testowano

UnixWare 7.1.4 zainstalowano na czterech różnych platformach: HP/Compaq DL380G3 (dwa CPU 3 GHz, 1 GB DRAM, wewnętrzny dysk Compaq Smart Array/SCSI), Micron MCP Server (dwa CPU Intel 3 GHz, 2 GB DRAM, wewnętrzny dysk Advanced Technology Attachment), Compaq DL780 (dwa CPU 733 MHz, 2 GB DRAM) oraz płyta serwerowa ASUSTek z PCI 500 MHz, SMC Networks Gigabit Ethernet, dysk Western Digital ATA. Nie stosowano żadnego specjalnego sprzętu i na wszystkich platformach używano sterowników i ustawień dostarczonych przez dostawców.

Do testów wydajności webowej (zestaw trzech testów) wykorzystano oprogramowanie WebAvalanche 3.0 firmy Spirent Communications i przełączniki Gigabit Ethernet (D-Link).

Pierwszy test wydajności webowej emulował sprowadzanie statycznych stron webowych i liczbę transakcji, które mogły być utrzymane w ciągu sekundy przez serwer webowy Apache pracujący na platformie UnixWare. Test drugi obejmował liczbę ustanawianych w czasie sekundy połączeń na porcie 80 serwera webowego. Emulował on liczbę zagregowanych użytkowników, jaką w ciągu sekundy mogła obsłużyć jedna karta sieciowa, aż do pojawienia się błędnych pakietów, których liczba przekraczała 5%. Test trzeci pokazywał maksymalną liczbę połączeń do strony webowej, jaka może być osiągnięta w ciągu sekundy.

Nie wykonywano specjalnego strojenia czy zmiany ustawień domyślnych. Używane ustawienia i testy były takie same, jak przy testach Windows 2003 Enterprise Server (NetWorld 6/2003), NetWare 6.5 (NetWorld 11/2003) i innych.


TOP 200