SCO Open Desktop 2.0

W lipcu ukazała się wersja 2.0 SCO Open Desktop (ODT). Jest to system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika przeznaczony do pracy na stacji roboczej lub serwerze w sieci lokalnej i wykorzystujący możliwości wieloużytkowe i wielozadaniowe Unixa oraz zapewniający dostęp do aplikacji systemu DOS.

W lipcu ukazała się wersja 2.0 SCO Open Desktop (ODT). Jest to system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika przeznaczony do pracy na stacji roboczej lub serwerze w sieci lokalnej i wykorzystujący możliwości wieloużytkowe i wielozadaniowe Unixa oraz zapewniający dostęp do aplikacji systemu DOS.

SCO ODT jest systemem 32-bitowym do pracy na sprzęcie zbudowanym wokół procesorów Intel 386/486. Zawiera i potęguje możliwości systemu SCO Unix 3.2 wersja 4, pozwalając na zarządzanie 512 MB RAM, współdziałanie ze stacjami dysków o pojemności większej niż 1.2 GB i sterowanie nieograniczoną liczbą SCSI. ODT 2.0 jest skalowalne do 30 CPU, tzn. współpracując z SCO MPX (multiprocessor extension), system może się instalować na urządzeniach wieloprocesorowych.

System zawiera takie aplikacje, jak poczta elektroniczna (mailer), edytor, emulator DOS, programy kontrolne (lock, color, mouse, administration), program graficzny (paint) i help. Używane są trójwymiarowe, kolorowe ikony oraz operacje obiektowe. Np. stosując zabieg "drag & drop" ("przesuń i upuść") daje się spowodować wydrukowanie pliku czy wysłanie poczty poprzez "wrzucenie" ikony dokumentu do stosownej aplikacji. Usługi dotyczące instalacji sieciowych są oparte na protokółach TCP/IP oraz NFS (Network File Systems), pozwalających na pracę w środowisku rozproszonym. Następne wersje ODT będą współpracować z systemami Novell NetWare.

ODT 2.0 współpracuje z DOS 5.0 i zapewnia pełnoekranową pracę aplikacjom Windows 3.0 (w przyszłości Windows 3.1). Znacznie skrócono czas instalacji - przeciętnie trwa ona mniej niż godzinę (poprzednio 4 godziny).

Pakiet produktów SCO ODT 2.0 zawiera SCO Open Desktop Personal System, SCO Open Desktop Server System oraz SCO Open Desktop Development System. Personal System jest przeznaczony dla pojedynczej stacji roboczej o minimalnej konfiguracji sprzętowej 8 MB pamięci operacyjnej i 120 MB przestrzeni na dysku. Server System umożliwia pracę wielodostępną. Posiadacze poprzedniej wersji ODT mogą dokonać upgrade'u, o ile pozwoli na to posiadany sprzęt i dane. Minimalna cena pakietu wynosi 1300 USD i zależy od rodzaju oprogramowania i środowiska sprzętowego, w którym ma ono działać.


TOP 200