SATAN w sieci

Od dawna oczekiwany przez użytkowników, sieciowy, "agresywny skaner" (attack scanner) - SATAN - został uruchomiony w kilkunastu publicznych centrach Internetu. Uruchomienie systemu spowodowało liczne protesty ekspertów od zabezpieczeń oraz producentów oprogramowania.

Od dawna oczekiwany przez użytkowników, sieciowy, "agresywny skaner" (attack scanner) - SATAN - został uruchomiony w kilkunastu publicznych centrach Internetu. Uruchomienie systemu spowodowało liczne protesty ekspertów od zabezpieczeń oraz producentów oprogramowania.

Security Analysis Tool for Auditing Networks (SATAN) nie wywołał jednak paniki wśród użytkowników sieci. SATAN jest pakietem, który służy do testowania sieci złożonych z komputerów unixowych i wyszukiwania błędów w zabezpieczeniach. System składa się z dokumentów HyperText Markup Language (HTML), kodu C oraz skryptów Perl generujących kod HTML. Użycie SATANA wymaga przeglądarki HTML, tj. Mosaic.

SATAN przeznaczony jest do działalności diagnostycznej. Może być jednak wykorzystany przez hackerów. Według specjalistów uzyskanie całkowitego zabezpieczenia za pomocą systemu jest trudne. Bezpieczeństwo jakiegokolwiek systemu zależy od tego kto pierwszy użyje SATANA - crackerzy czy administartor sieci, zwłaszcza, że produkt dostępny jest bezpłatnie. Użycie systemu nie przez ekspertów od zabezpieczeń może grozić zniszczeniem całego środowiska sieci.

Współautor programu, Wietse Venema twierdzi, że korzystać z SATAN-a można na trzech poziomach. Każdy z poziomów umożliwia działania bardziej agresywne od poprzedniego. Czwarty poziom - włamywanie się do systemów - nie został wdrożony w tej wersji.


TOP 200