SAS zintegruje narzędzia BI z bazami danych

Rozwiązanie SAS In-Database Processing ma umożliwić analizowanie informacji z poziomu systemu do zarządzania relacyjną bazą danych. Według analityków pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów IT i skróci czas potrzebny na przeprowadzanie analiz.

System ma ponadto umożliwiać szybką integrację z całym istniejącym środowiskiem IT firmy, w tym zewnętrznymi narzędziami Business Intelligence. Jak twierdzi profesor Tom Davenport, dyrektor Instytutu Badań nad Zmianami Strategicznymi Accenture, na integracji funkcji analitycznych z systemami bazodanowymi skorzystają głównie firmy, których działalność w dużej mierze zależy od wyników analizy dużych ilości informacji. "Możliwość wykorzystania narzędzi analitycznych już w momencie ich zapisu do hurtowni danych, pozwoli firmom na szybszy dostęp do kluczowych informacji i prognoz, niezbędnych do skutecznego konkurowania w warunkach dzisiejszej gospodarki" - uważa Tom Davenport. Jego zdaniem, przetwarzanie informacji już na poziomie magazynu danych może znacznie skrócić czas niezbędny na sporządzenie prognoz lub analiz, a tym samym w dużej mierze przyczynić się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Systemy RDBMS wyposażone w narzędzia SAS pojawią się na rynku w drugim kwartale 2008 roku. Pierwszym oprogramowaniem bazodanowym ze zintegrowanymi narzędziami analitycznymi SAS będzie hurtownia danych firmy Teradata. Obie firmy zawarły niedawno porozumienie o ścisłej współpracy, która ma zaowocować lepszym dopasowaniem oferowanych rozwiązań oraz wspólnymi działaniami marketingowymi. W niedalekiej przyszłości SAS zamierza nawiązać współpracę ze wszystkimi największymi dostawcami tego typu oprogramowania.

Zdaniem Keitha Collinsa, wiceprezesa ds. technologii w SAS Institute, połączenie narzędzi analitycznych i zaawansowanych baz danych w ramach jednego systemu pozwoli firmom na szybsze osiągnięcie zwrotu zainwestowanych nakładów. "Dodatkowo takie rozwiązanie zmniejszy natężenie przepływu danych w całym systemie, podniesie jego wydajność i zwiększy dostępność narzędzi analitycznych" - ocenia Keith Collins. Na potwierdzenie swojej tezy Collins prezentuje przykład jednej z organizacji finansowych, która brała udział w testowaniu hurtowni danych Teradata wyposażonej w narzędzia analityczne SAS. Jego zdaniem głównie dzięki nowej funkcjonalności systemu bazodanowego firmie tej udało się ograniczyć czas przygotowania kampanii marketingowej do zaledwie jednego tygodnia. Wcześniej podobne projekty zajmowały minimum kilka miesięcy.

Według zapowiedzi do systemów RDBMS firmy Teradata zostaną pierwotnie włączone narzędzia do analizy ryzyka i oceny finansowej oraz rozwiązania typu Customer Intelligence.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200