SAS otwarty na świat

SAS Institute zaprezentował nową wersję zaawansowanego pakietu do gromadzenia i dostarczania informacji - System 8. Gotowy produkt będzie oferowany polskim klientom w I kwartale 2000 r.

SAS Institute zaprezentował nową wersję zaawansowanego pakietu do gromadzenia i dostarczania informacji - System 8. Gotowy produkt będzie oferowany polskim klientom w I kwartale 2000 r.

Podstawowym założeniem przyjętym przez SAS Institute przy tworzeniu oprogramowania System 8 było zapewnienie maksymalnej otwartości i elastyczności elementów przetwarzających informację, w tym obsługi składników nie pochodzących bezpośrednio z systemu SAS. Rozwój oprogramowania podporządkowano następującej koncepcji - z jednej strony do użytkownika powinny docierać tylko te raporty, których rzeczywiście potrzebuje, z drugiej zaś użytkownik powinien mieć dostęp do wszelkich informacji w każdej chwili, także wtedy gdy nie ma stacjonarnego komputera czy nie jest podłączony do centralnego serwera.

System od nowa

SAS 8, powstający od 4 lat w ramach tzw. projektu Nashville, ma być zgodny z poprzednimi wersjami. Jednak, według zapewnień SAS Institute Polska, przeniesienie istniejących już modułów do Systemu 8 ma zwiększyć funkcjonalność i szybkość działania aplikacji.

System 8 w dużej części napisano od podstaw. Jedną z fundamentalnych zmian jest podział na kilka warstw logicznych: odpowiedzialną za przechowywanie danych, przetwarzania i raportowania oraz współpracującą bezpośrednio z aplikacją na komputerze klienta.

Warstwa danych

SAS w wersji 8 zapewnia kilka sposobów przechowywania informacji w zależności od potrzeb użytkownika. Przykładowo - istnieje specjalny format do gromadzenia danych w kostce lub wyspecjalizowana baza przeznaczona do gromadzenia olbrzymiej liczby szczegółowych informacji.

W podstawowym motorze bazy SAS wprowadzono istotne rozszerzenia ułatwiające prace programistom. SAS pozwala na korzystanie z długich nazw, a jednocześnie może rozróżniać w nazwach wielkość liter. Zmienne znakowe mogą mieć 32 KB. Dzięki zmianie w organizacji indeksów przyspieszono dostęp do informacji.

Motory baz danych SAS 8 mogą korzystać z więzów integralności dotyczących zarówno poszczególnych kolumn, jak i relacji pomiędzy tabelami (które automatycznie kontrolują związki między gromadzonymi informacjami). SAS 8 pozwala na gromadzenie kilku wersji "zbioru danych", między którymi można w łatwy sposób się przełączać. W dużym stopniu ułatwia to testowanie aplikacji. Bazy SAS 8 nie są bazami transakcyjnymi, jednak mogą rejestrować zmiany.

OLAP na wiele sposobów

MDDB (Multi-Dimensional Database, przechowująca zwykle kostki do analizy OLAP) pozwala na przechowywanie wartości podsumowujących nie jako dodatkowego wymiaru, a jako wartość kostki. Ponadto pozwala, by podczas aktualizowania danych pewne wymiary przy wyliczeniach były dodawane lub pomijane.

HOLAP (Hybrid OLAP) umożliwia tworzenie kostek niemal z dowolnego źródła danych, w tym także z zewnętrznych serwerów OLAP. Co ważniejsze, użytkownik nie widzi zmiany źródła danych dla kostki typu HOLAP.

Przy zadawaniu zapytań motor SAS 8 dokonuje analizy, gdzie konkretne zapytanie może być najefektywniej wyliczone. Przykładowo - jeżeli zapytanie dotyczy głównie danych zawartych w zewnętrznej bazie rejestrującej bieżącą sprzedaż, to SAS prześle zapytanie do niej zamiast ładować wszystkie dane i samodzielnie przeprowadzać operację.

W wersji 8 programista zyskał dużą kontrolę nad sposobem optymalizacji zapytań. Może m.in. określać, z których indeksów SAS przy określonej kwerendzie ma możliwość korzystania. HOLAP pozwala na kilka sposobów agregowania danych szczegółowych, np. gromadzenie informacji wg wszystkich regionów, a potem wszystkich lat (stacking) bądź na podział danych na poszczególne lata czy miesiące (racking). W ten sposób system, zamiast operować na jednej olbrzymiej kostce, operuje na wielu mniejszych zbiorach danych.

SAS System 8 ma prosty interfejs pozwalający na manipulowania heterogenicznymi źródłami danych. Korzystając z języka programowania SAS, nie ma znaczenia, czy informacja pochodzi z bazy Access, z serwera Oracle, czy jest elementem MDDB. Nowością jest połączenie z systemem ERP firmy Baan (wcześniej istniało połączenie z SAP R/3). Istotne jest to, że SAS nie łączy się z tabelami źródłowymi systemu ERP, ale bezpośrednio z warstwą odpowiedzialną za logikę systemu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200