SAP wspomaga "twardy HR"

Specjalizująca się w outsourcingu usług spółka arvato Polska wdraża system SAP ERP HCM do obsługi tzw. twardego HR: administracji kadrami, zarządzania czasem pracy, rozliczania listy płac.

Wdrożenie systemu SAP w zakresie kadr i płac umożliwia ujednolicenie systemu IT w arvato Polska w innych obszarach, co usprawnia obsługę pracowników i optymalizuje koszty personalne. "Do tej pory pracowaliśmy na systemie SAP w takich obszarach, jak logistyka, finanse czy controlling. Chcąc ujednolicić system IT w spółce, zdecydowaliśmy o wdrożeniu systemu SAP także w obszarze twardego HR. Będziemy mogli jeszcze sprawniej i bardziej efektywnie obsługiwać pracowników firmy, a dzięki rozbudowanym możliwościom raportowania także zoptymalizować koszty personalne i lepiej je kontrolować. Udało się zrealizować zakładane cele i uruchomić zamodelowane procesy we współpracy z istniejącą infrastrukturą aplikacyjną" - mówi Sylwester Biela, dyrektor personalny arvato Polska. Wdrożenie systemu SAP ERP HCM zostało zrealizowane przez z wykorzystaniem autorskich, prekonfigurowanych rozwiązań HR Box i TM Box rozszerzonych o funkcjonalności zdefiniowane przez arvato Polska na podstawie potrzeb spółki wynikających ze skali i specyfiki jej działalności.

Zobacz również:


TOP 200