SAP stawia na innowacje technologiczne

Strategia rozwoju oferty niemieckiego koncernu bazuje m.in. na technologiach mobilnych, modelu cloud computing oraz przetwarzaniu in-memory. Rozwiązania te mają znajdować zastosowanie we wszystkich liniach systemów biznesowych SAP.

"Żyjemy w czasach niepewności ekonomicznej i politycznej, a także ogromnych zmian gospodarczych i społecznych, które mogą w krótkim czasie zachwiać nawet największymi potęgami rynkowymi. Bardziej niż kiedykolwiek potrzeba dziś najlepszych dostępnych prognoz biznesowych, zwiększenia produktywności oraz innowacji, która jest podstawą rozwoju" - mówił Jim Hagemann Snabe, dyrektor generalny koncernu SAP podczas konferencji otwierającej tegoroczną edycję europejskiej konferencji SAPPHIRE. Jego zdaniem odpowiedzią na aktualne potrzeby biznesu będą rozwiązania informatyczne pozwalające na usprawnienie procesów decyzyjnych, a także zwiększenie zaangażowania i efektywności pracowników na różnych szczeblach organizacji.

Szybciej od konkurentów

"Postawiliśmy na strategię rozwoju poprzez innowacje zorientowane na klienta. Chcemy rozwijać nasze produkty szybciej niż konkurencja" - zapewnia Jim Hagemann Snabe. Dodaje przy tym, że większość projektów w zakresie rozwoju istniejących linii oprogramowania SAP jest realizowana w cyklach półrocznych. Wedle zapowiedzi już niebawem nowe funkcje zyska m.in. pakiet oprogramowania biznesowego SAP Business Suite. Z oficjalnych informacji wynika, że znajdujący się obecnie na etapie wdrożeń pilotażowych pakiet aktualizacji wprowadza m.in. ponad 120 nowych funkcjonalności. Rozwiązanie opiera się na nowych, zapowiedzianych w październiku br. mechanizmach aktualizacyjnych. Zmiany zakładają m.in., że zamiast kolejnych wersji systemu SAP Business Suite udostępniane będą pakiety aktualizacyjne pozwalające na stosunkowo łatwą modernizację oprogramowania. Rozszerzenia funkcjonalne mają być udostępniane w cyklu kwartalnym. Przedstawiciele SAP zapewniają, że oprogramowanie będzie w ten sposób rozwijane przynajmniej do 2020 roku.

Zobacz również:

  • Dostawca z certyfikatem SAP

Innowacje i nowe technologie

Jednocześnie, obok rozwoju dotychczasowych linii produktowych, SAP zamierza koncentrować się na innowacjach ukierunkowanych na zwiększenie potencjału biznesowego rozwiązań mobilnych, technologii cloud computing oraz przetwarzania danych bezpośrednio w pamięci operacyjnej. "W modelu cloud łatwiej dostarczać i wdrażać rozwiązania wspierające współpracę na wszystkich szczeblach łańcuchów wartości biznesowej. Z kolei technologia in-memory pomoże lepiej planować i prognozować, a w efekcie szybciej podejmować lepsze decyzje. Spostrzeżenie pewnych zjawisk przed konkurencją pozwoli na podjęcie odpowiednich działań zanim zrobi to konkurencja" - uważa Jim Hagemann Snabe. Z kolei mobilne rozwiązania biznesowe przynieść mają przede wszystkim korzyści na szczeblu operacyjnym. Wśród potencjalnych zastosowań rozwiązań wykorzystujących wspomniane technologie wymieniano m.in. możliwość szybkiej analizy danych specyficznych dla służby zdrowia oraz monitorowania stanu zdrowia pacjentów, błyskawicznej oceny ryzyka finansowego, a także automatyzacji procesu adaptacji sieci logistycznej firmy do zmian następujących nawet w dalekim otoczeniu biznesowym.

"Prawdziwe korzyści będą wynikiem umiejętnego połączenia tych technologii w kontekście konkretnej działalności biznesowej" - mówi Jim Hagemann Snabe. Przykładem takiej innowacji ma być m.in. możliwość zastosowania - wykorzystywanych pierwotnie głównie w kontekście analityki biznesowej - systemów SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance) do zwiększenia wydajności całej hurtowni danych SAP Business Information Warehouse lub wycinków środowiska bazodanowego kluczowych dla realizacji konkretnych działań wymagających dużej mocy obliczeniowej. Przedstawiciele SAP podkreślają, że wykorzystanie technologii in-memory może pozwolić nawet na stukrotne podniesienie szybkości przetwarzania danych w środowisku SAP BW.

SAP otwarty na partnerów

Według przedstawicieli kierownictwa niemieckiego koncernu rozwiązania bazujące na modelu cloud computing i oprogramowanie mobilne mają być w dużej mierze rozwijane przez partnerów SAP. Stale rozszerzane jest też grono klientów zaangażowanych w rozwój narzędzi biznesowych SAP. Jim Hagerman Snabe podkreśla również, że SAP zamierza inwestować w rozwój ekosystemu partnerów. W ten sposób niemiecki koncern chce zagwarantować swoim klientom możliwość wyboru rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, które najlepiej spełnią indywidualne potrzeby biznesowe. To niewątpliwe nawiązanie do strategii największego rywala SAP na rynku oprogramowania biznesowego. O ile przedstawiciele kierownictwa niemieckiego koncernu zapewniają o chęci dywersyfikacji oferty i ścisłej współpracy z jak najszerszym gronem partnerów, tak władze firmy Oracle systematycznie realizują strategię konsolidacji oferty wokół własnych rozwiązań.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200