SAP rozszerzy linię produktową

Przejęcie Business Objects ma przyspieszyć wprowadzenie nowej linii aplikacji SAP dla użytkowników biznesowych. We wtorek 27 października Komisja Europejska wydała zgodę na finalizację transakcji.

Według Vishala Sikki, dyrektora ds. technologii w SAP, nowa linia produktów będzie skierowana przede wszystkim do użytkowników należących do jednoosobowych bądź kolegialnych grup projektowych, zaangażowanych w realizację innowacyjnych, ale nieustrukturalizowanych projektów. Ma to być inne, aniżeli w zorientowanych procesowo systemach SAP, takich jak Business Suite, Business One oraz Business ByDesign, podejście systemowe. Typowymi przykładami zastosowania tego rodzaju rozwiązań będą aplikacje wspomagające planowanie, konsolidację finansową oraz ocenę ryzyka.

W ofercie SAP znajdują się już aplikacje związane z zarządzaniem ryzykiem, zgodnością z przepisami oraz utrzymaniem ładu korporacyjnego (GRC) oraz systemy wspomagające zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa (CPM). "Nasza strategia od dawna zakłada rozwijanie tego typu aplikacji. Spodziewamy się dużego zapotrzebowania na nasze rozwiązania z dziedziny CPM i GRC" - mówi Sikka. Według niego przejęcie Business Objects dodatkowo przyspieszy ich rozwój i umożliwi wykorzystanie nadarzającej się okazji rynkowej. "Od początku najważniejszym celem tej transakcji było sprostanie oczekiwaniom klientów i powiększenie oferty SAP o nowe aplikacje dla użytkowników biznesowych. Nie chodziło tu wyłącznie o systemy analityczne - SAP jest obecny na rynku BI co najmniej od 10 lat. Zamierzamy nadal rozwijać własne środowisko analityczne BI Accelerator" - mówi CTO SAP.

Vishal Sikka uważa, że obecnie funkcjonalność programów SAP i Business Objects pokrywa się tylko częściowo. "Przykładowo, podczas gdy programowanie SAP korzysta ze scentralizowanej hurtowni danych Business Warehouse, Rapid Mart - magazyn danych stosowany dotychczas przez Business Objects jest lepiej przystosowany do działania na szczeblu poszczególnych departamentów. To czyni rozwiązania Business Objects komplementarnymi wobec aplikacji SAP" - twierdzi Sikka. W ocenie specjalistów ta akwizycja umożliwi koncernowi z Niemiec zwiększenie obecności w segmencie rozwiązań BI i ERP, szczególnie dla średniej wielkości przedsiębiorstw. Taki też jest zapewne jeden z ważniejszych celów strategii SAP na najbliższe lata. We wrześniu br. rozszerzył on swoją ofertę o system ERP przeznaczony dla firm z sektora MSP - SAP Business ByDesign. Został on stworzony z wykorzystaniem architektury zorientowanej na usługi (SOA) i jest dostarczany w modelu Software-as-a-Service.

Na początku października przedstawiciele koncernu SAP ogłosili zamiar przejęcia dostawcy oprogramowania do analizy danych biznesowych - Busienss Obejcts. Największa - warta 6,8 mld USD - transakcja w historii SAP ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale przyszłego roku. Business Objects ma stać się częścią Grupy SAP i funkcjonować pod własną marką, niezależnie od niemieckiego koncernu. Transakcja ta jest bardzo korzystna dla SAP m.in. dlatego, że zyska on dostęp do licznych rozwiązań i technologii wypracowanych przez firmę Business Objects i dostawców przez nią przejętych. Umożliwi też poszerzenie funkcjonalności systemów zintegrowanych SAP o nowe narzędzia do analizy danych. Niemiecki koncern zyska także nowych klientów z segmentu Business Intelligence.

- Przejęcie Business Objects reakcją SAP na akwizycję Hyperiona przez Oracle

- SAP kupuje Business Objects za 6,8 mld USD


TOP 200