SAP HR w Energis Polska

Infovide zakończyła wdrożenie systemu SAP HR w Energis Polska. Projekt obejmował pełny zakres administracji kadrowej oprócz systemu płacowego.

Infovide wdrożyła system SAP HR w Energis Polska. Projekt obejmował pełny zakres administracji kadrowej oprócz systemu płacowego. W zakresie naliczania płac Energis korzysta bowiem z usług outsourcingowych. Na potrzeby wdrożenia przygotowano katalog kwalifikacji, założenia wymagań dla poszczególnych funkcji i stanowisk oraz model indywidualnych ocen okresowych.

Moduły rekrutacji oraz administracji kadrami zintegrowano z modułem planowania kosztów osobowych. Obecnie są przygotowywane interfejsy łączące serwis internetowy Energisu z systemem SAP HR. Moduł rekrutacyjny zostanie rozbudowany o możliwość rejestracji poprzez Internet kandydatów w wewnętrznej bazie danych systemu.