SAP ERP wspiera poszukiwania nafty i gazu

Spółka Poszukiwania Nafty i Gazu (PNiG) Kraków prowadzi prace wiertnicze w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, geotermii oraz odmetanowania złóż węgla.

W zeszłym roku zakończony został projekt wdrożenia systemu ERP, który ma w zdecydowanym stopniu ułatwić dostęp do informacji zarządczej. Uruchomienie systemu SAP ERP w krakowskiej spółce ma przynieść korzyści w postaci redukcji kosztów działania, ujednolicenia i usprawnienia procesów biznesowych oraz obiegu informacji. System będzie również wspierać zmiany w zakresie struktury organizacyjnej. Głównym powodem wprowadzenia nowego rozwiązania była silna potrzeba standaryzacji oprogramowania biznesowego przy zapewnieniu zgodności ze światowymi normami. Wdrożenie objęło zarówno polskie, jak i zagraniczne oddziały spółki. Oprogramowanie SAP ERP w wersji ECC 6.0 wspiera działalność PNiG także w Kazachstanie, Pakistanie, Ukrainie, Czechach oraz w Ugandzie. "Implementacja systemu SAP ERP umożliwi efektywniejsze funkcjonowanie naszej spółki poprzez szybki i łatwiejszy dostęp do wiarygodnej i kompleksowej informacji. Wprowadzenie nowych standardów w zarządzaniu przekłada się zdecydowanie na większą wiarygodność wśród naszych zagranicznych kontrahentów" - podkreśla Marek Stachura wiceprezes zarządu spółki. Prace wdrożeniowe trwały przez cały 2011 rok. Oprogramowanie SAP wspiera najważniejsze obszary działalności spółki należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG - w tym obszar gospodarki materiałowej, gospodarki remontowej, zarządzania projektami, a także sprzedaży i dystrybucji. Wspierane są też procesy finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe. Za realizację projektu odpowiadał zespół Infovide-Matrix.

Zobacz również:

  • Oracle Fusion Cloud ERP w kwadracie Gartnera
  • Jak z sukcesem cyfryzować firmę? Nowy podcast
  • Lider wdrożeń MS Dynamics w Polsce planuje IPO
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200