SAP CRM w Wolters Kluwer Polska

Firma BCC rozpoczęła wdrażanie rozwiązania SAP CRM w wersji 5.0, które ma wspomagać zarządzanie relacjami z klientami w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Pierwsze funkcje rozwiązania mają zostać uruchomione we wrześniu 2008 r.

Rozwiązanie ma wspomagać zarządzanie relacjami z ponad 200 tys. klientów wydawnictwa poprzez zarządzanie procesami przedsprzedażowymi, zarządzanie kampaniami marketingowymi i ich kontrolą finansową, a także automatyczne harmonogramowanie obsługi klienta.

SAP CRM ma pomóc w trafnym identyfikowaniu potrzeb poszczególnych grup klientów i umożliwić planowanie skutecznych kampanii marketingowych oraz skoordynować współpracę pomiędzy działami sprzedaży i marketingu.

Z rozwiązania docelowo będzie korzystać około 200 osób. Pierwsze funkcje rozwiązania mają zostać uruchomione we wrześniu 2008 r., natomiast kolejne będą udostępniane etapami do początku 2009 r.

Źródło: BCC


TOP 200