SAP Business One dla rynku polskiego

SAP Polska poinformował o wprowadzeniu na rynek nowej wersji rozwiązania SAP Business One v 7.5. Jest to w pełni zintegrowany system zarządzania, zaprojektowany na potrzeby małych i średnich firm. Nowa wersja systemu została opracowana specjalnie na polski rynek.

Prace nad rozbudową rozwiązania prowadzone były przez ośrodek rozwoju produktów SAP na Europę Centralną w Bratysławie przy współudziale przedstawicieli . Nowa wersja systemu SAP Business One zawiera szereg rozszerzeń funkcjonalnych, a także oferuje elastyczne narzędzia do rozszerzania funkcji i integracji z innymi systemami (Software Development Kit - SDK). Zawiera również scenariusze integracyjne, które pozwalają na pełną współpracę z platformą mySAP Business Suite.

.

Nowa wersja SAP Business One ma pojawić się na rynku polskim w październiku b.r. Główną innowacją w wersji 7.5 jest komponent SDK stanowiący integralną część całego rozwiązania. Znacznie rozszerzono też funkcje systemu w obszarze aplikacyjnym. Wprowadzono m.in. system automatycznej rejestracji zmian w dokumentach, rozszerzono funkcje modułu Gospodarki Magazynowej, zaś w obszarze sprzedaży udostępniono możliwość automatycznego tworzenia zamówienia zakupu w momencie tworzenia zlecenia sprzedaży oraz obsługę dostaw częściowych i kompletacji dostaw.

Zobacz również:

Pod potrzeby rynku polskiego dokonano modyfikacji i rozszerzeń w raportach - zgodnie z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości, rejestrach VAT, fakturze korygującej zakupu, procesie monitowania i naliczania odsetek oraz obsługi kasy gotówkowej. Dodana została możliwość dowolnego definiowania konta rozrachunkowego dla każdego partnera handlowego oraz stworzone zostało powiązanie pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Nową funkcją jest również możliwość przeceny zapasu materiału w magazynie oraz raport do wyznaczania struktury wiekowej zapasów.

Scenariusze integracyjne umożliwiają komunikację z platformą mySAP Business Suite - dzięki narzędziom SAP Business One Integration Toolkit. Gotowe scenariusze integracyjne obejmują: konsolidację ustawową (w zakresie systemów finansowo-księgowych), centralną księgowość (transakcje logistyczne i związane z tym dokumenty i rozliczenia), przepływ towarów pomiędzy przedsiębiorstwami (systemy zakupów, sprzedaży i dystrybucji) oraz dystrybucję danych podstawowych do systemów klienckich.

(Więcej informacji na stronachhttp://www.sap.pl/rozwiazania/smb )


×