SAD w komputerze

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi zakupił niedawno mikrokomputer 486 oraz 8 wolniejszych komputerów, które połączono w sieć.

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi zakupił niedawno mikrokomputer 486 oraz 8 wolniejszych komputerów, które połączono w sieć. Niezależnie od tego w WUS pracuje 28 samodzielnych komputerów. Co 10 dni trzy łódzkie oddziały Urzędu Celnego w Łodzi oraz tzw. posterunki celne w Sieradzu i Płocku przekazują WUS Jednolite Dokumenty Celne SAD. Dzięki komputerom wszystkie te dane są w ciągu jednego dnia wprowadzane do bazy danych zainstalowanej na komputerze 486. Nie zawsze jednak celnicy mogą od razu wprowadzać dane do komputera, ponieważ SAD często jest nieprawidłowo wypełniony.


TOP 200