SAARI Personal Manager

Na naszym rynku pojawiła się ostatnio bardzo interesująca aplikacja z gatunku PM (personal manager). Jej autorem jest francuska firma SAARI, znany producent oprogramowania służącego do obsługi finansowej przedsiębiorstw i wspomagającego zarządzanie. Lokalizacji zaś dokonała polsko-francuzka firma Chandney Logiciels, ta sama, którą znamy z opracowania programu kosztorysującego WinBud.

Na naszym rynku pojawiła się ostatnio bardzo interesująca aplikacja z gatunku PM (personal manager). Jej autorem jest francuska firma SAARI, znany producent oprogramowania służącego do obsługi finansowej przedsiębiorstw i wspomagającego zarządzanie. Lokalizacji zaś dokonała polsko-francuzka firma Chandney Logiciels, ta sama, którą znamy z opracowania programu kosztorysującego WinBud.

SAARI Personal Manager, bo o nim tu mowa jest znacznie bogaciej wyposażony od lotusowego Organizer'a i Scheduler'a Microsoftu. Sądzę więc, że na naszym rynku, podobnie jak we francji będzie już dziś ma spore szanse na sukces.

Zarządzanie budżetem

Pierwszą sprawą, która zdecydowanie wyróżnia in plus opisywany dziś program od całej dostępnej na naszym rynku konkurencji jest grupa opcji pozwalających na prowadzenie osobistej księgowości i sporządzanie raportów finansowych. Dzięki nim bowiem możemy na bieżąco śledzić zarówno stan naszych finansów w odniesieniu do kont bankowych, jak też kontrolować wydatki, takie np. jak czynsze, podatki itd.

W SAARI Personal Manager można np. ustalić sobie budżet i w każdej chwili zapoznać się z jego realizacją, a w przypadku korzystania z kart kredytowych, wbudowany mechanizm sprawia, iż wydatki dokonane za ich pomocą są automatycznie odkładane na saldo oczekiwania i pozostają tam do chwili, gdy będą mogą wejść na debet naszego konta.

Nie koniec na tym. W programie tym do obróbki danych księgowych mamy ponadto całkiem niezły arkusz kalkulacyjny, moduł do tworzenia wykresów oraz kilka predefiniowanych formularzy, które pozwalają nam na półautomatyczne sporządzenie np. listy płac czy też wygenerowanie różnych (syntetycznych i analitycznych) wyciągów z prowadzonych przez nas ksiąg. Jest to najsilniejsza część omawianego programu. Inna sprawa, że przydatność jej dla sporej grupy prywatnych użytkowników może się okazać w praktyce nieco dyskusyjna.

Notes i kalendarz

Kolejnymi częściami Personal Managera są notatnik adresowy, wyposażony w tzw. strony białe i żółte oraz bardzo wydajny mechanizm wyszukiwania informacji. Znajdziemy w nim też udogodnienie polegające na automatycznym wybieraniu połączeń telefonicznych za pomocą pojedynczego przycisku oraz terminarz, który pozwala na planowanie zajęć, pilnowanie ważnych terminów oraz notowanie i wyszukiwanie co istotniejszych informacji.

W tym miejscu nasuwa się jednak pewna uwaga. Moduły kalendarza i notatnika nie są niestety tak dopracowane, jak ich odpowiedniki z lotusowego Organizera - po prostu brakuje im jakichkolwiek filtrów importu/eksportu, intuicyjnych mechanizmów indeksowania itd. Choć więc program ten został wyposażony we własny edytor tekstów, umożliwiający bardzo łatwe generowanie korespondencji seryjnej, wszelkie dotychczas zgromadzone w jakiejś bazie adresy przyjdzie nam do PM wpisywać ręcznie, a potem "walczyć" z nimi, gdy zechcemy wykorzystać je ponownie w innych aplikacjach.

Zarządzanie informacją

Oprócz bazy adresowej, notatnika i terminarza opisywany dziś program udostępnia także inne predefiniowane kartoteki. Co ciekawe, wszystkie bazy widoczne są w jednym oknie łatwo więc się między nimi poruszać. Bo baz PM mogą należeć np. zbiory informacji o płytach, kasetach wideo, restauracjach, winach itd., gdyż po przełączeniu trybu pracy na "ekspert" udaje się własnoręcznie definiować zawartość bazodanowych formatek, a uzupełnieniem ich mogą być kartki typu Post-It, które też wbudowano w program.

Drukowanie

SAARI Personal manager oferuje dość bogatą paletę wydruków, gdyż w program ten wbudowano narzędzia do dowolnego ich komponowania przez użytkownika. Cóż nam jednak z tego, skoro nie zdefiniowano żadnych typowych standardów notatnikowych, np. takich jak Rolodex, Filofax, itp. Wprawdzie można sobie z tym mankamentem jakoś poradzić, choćby ustawiając za pomocą sterownika drukarki nietypowy format strony, lecz konia z rzędem temu, kto w czasie pierwszej takiej operacji nie zmarnuje przynajmniej kilku lub kilkunastu kartek.

Producent wprawdzie obiecuje, iż większość z wymienionych przeze mnie mankamentów zostanie usunięta w kolejnej, przyszłorocznej wersji, lecz ostrożność nakazuje podchodzić do tego z rezerwą.

Przydatność

Wydaje się, że opisywany dziś program jest przeznaczony głównie dla menedżerów, samodzielnych handlowców czy też użytkowników, których praca wiąże się z dość swobodnym dostępem do funduszu reprezentacyjnego oraz innych, podobnych środków. Nie oznacza to jednak, by nie mógł być on z powodzeniem stosowany np. przez sekretarki, księgowe oraz wszelkie inne osoby, które posiadają komputer. Po prostu z pewnych jego właściwości ci drudzy nie będą mieli okazji efektywnie skorzystać, więc po co mieliby się trudzić. Z całą pewnością jednak Personal Manager firmy SAARI jest aplikacją ciekawą i godną szerszej popularyzacji.


TOP 200