S4E dystrybutorem PowerQuest

Przedstawiciel korporacji PowerQuest na Polskę, firma Process4E S.A. ogłosiła, że dystrybutorem oprogramowania PowerQuest w Polsce została krakowska firma S4E S.A.

Przedstawiciel korporacji PowerQuest na Polskę, firma Process4E S.A. ogłosiła, że dystrybutorem oprogramowania PowerQuest w Polsce została krakowska firma S.A.

S4E otrzymała wyłączność na dystrybucję pakietu PowerManage Suite - oprogramowania przeznaczonego do zarządzania i kontroli zasobów pamięci masowych serwerów Windows NT/2000.

Zobacz również:

"Wybór firmy S4E jako dystrybutora PowerQuest PowerManage Suite jest kontynuacją naszych działań związanych ze stworzeniem kanału dystrybucji i sprzedaży produktów PowerQuest w Polsce. S4E jako dynamicznie rozwijająca się firma z segmentu pamięci masowych jest idealnym partnerem do rozpowszechnienia rozwiązań firmy PowerQuest na tym rynku" – powiedział Uli Kottmann, prezes Process4E.

Process4E S.A., z siedzibą w Warszawie, działa jako niezależny przedstawiciel PowerQuest na Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Zadaniem firmy jest wsparcie korporacji w działaniach zmierzających do stworzenia silnej pozycji marki PowerQuest w tym regionie Europy.

Pakiet PowerQuest PowerManage Suite 2.0. tworzą narzędzia do zarządzania i monitoringu pamięci masowych poszczególnych serwerów, jak również generatory raportów pozwalające na identyfikację potencjalnych problemów i ich przeciwdziałaniu.

Główne składniki pakietu, to:

-PowerExpert ST - oprogramowanie stanowiące centrum zarządzania zasobami dyskowymi działające w czasie rzeczywistym, zapewnia kontrolę ich wykorzystania, posiada zestaw narzędzi do analizy i badania poszczególnych obiektów.

-VolumeManager – narzędzie służące do zarządzania i modyfikacji wolumenów oraz partycji. Pozwala na zdalne monitorowanie parametrów i stanu wolumenu / partycji. W razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy informuje o nich administratora.

Więcej informacji:

S4E S.A.

Ul. Wadowicka 8w

30-415 Kraków

tel. +48-12-269 45 45

fax. +48-12-269 45 46

Process4E S.A.

ul. Domaniewska 41

budynek Neptun, 8p.

02-672 Warszawa

Tel.: +48-22-606 13 06


TOP 200