S&T, HPE i Infor zbadały dojrzałość technologiczną polskich firm

„Dojrzałość technologiczna polskich firm” to raport, który powstał przy współpracy S&T, Hewlett Packard Enterprise i Infor. Jego celem jest odpowiedź na pytanie, jak polskie firmy prezentują się pod względem technologii na tle przedsiębiorstw z Europy oraz innych rejonów świata? Na tym jednak nie koniec – raport stara się poznać podejścia menadżerów IT do kwestii rozwoju firmy oraz przygląda sposobom, jak środowisko biznesowe podchodzi do zagadnień cyfryzacji.

W raporcie można łatwo spostrzec wspólną bolączkę wszystkich menadżerów IT – brak odpowiednich środków na wszystkie niezbędne inwestycje w modernizację infrastruktury. Tak twierdzi aż 59% respondentów, a co dziesiąty mówi, że nakłady na IT w jego firmie są tak niskie, że modernizacja jest praktycznie niemożliwa. Jednocześnie okazuje się, że bardzo wiele firm w ogóle nie korzysta z outsourcingu IT. Przedkłada się to na pozycję naszego kraju w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI (The Digital Economy and Society Index) państw należących do Unii Europejskiej. Pod względem integracji technologii cyfrowych w firmach, Polska znalazła się na trzecim miejscu… od końca. Gorzej od nas integracja przedstawia się tylko w Rumunii oraz Bułgarii.

Obecnie światowym trendem jest transformacja cyfrowa, która daje firmom liczne korzyści i pozwala na konkurencyjność na rynku. Choć 61% badanych wie, że transformacja pozwala w pełni wykorzystać potencjał firmy, to jednak aż ponad połowa nie bierze w niej udziału z powodu braku odpowiednich zasobów ludzkich oraz kompetentnych pracowników. Równocześnie taka sama ilość menadżerów IT deklaruje, że ich firma nie korzysta z outsourcingu IT ani nie wynajmuje infrastruktury, wielu zaś podchodzi sceptycznie do coraz popularniejszych na świecie rozwiązań chmurowych. Mimo to w najbliższych dwóch latach każdy planuje wprowadzenie wydajniejszej informatyzacji w obszarze ochrony informacji (aby była w zgodzie z przepisami RODO) oraz logistyki.

S&T, HPE i Infor zbadały dojrzałość technologiczną polskich firm

Eksperci z Hewlett Packard Enterprise oraz S&T zauważają, że menadżerzy mają dość archaiczne, generujące koszty podejście do spraw infrastruktury. Nie tylko zamrażają środki, inwestując ją we własną infrastrukturę, która z dnia na dzień traci na wartości, ale również gubią w ten sposób synergię, którą daje podejście kompleksowe do informatyzacji. Skąd bierze się takie podejście?

O tych i innych sprawach związanych z tematem mówi raport „Dojrzałość technologiczna polskich firm”. Stworzono go w oparciu o badanie opinii menedżerów w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzone przez firmę IDG we wrześniu i październiku 2019 roku. Kwestionariusz wypełniła grupa 251 reprezentantów firm, zatrudniających co najmniej 100 osób. Można pobrać go na stronie www.snt.pl/raport. Zapraszamy!

S&T, HPE i Infor zbadały dojrzałość technologiczną polskich firm