Rządowy zespół opracuje regulacje prawne dotyczące handlu elektronicznego

Zadaniem zespołu jest opracowanie założeń regulacji prawnych i przepisów w zakresie elektronicznego handlu. Prace mają dotyczyć nie tylko podpisu elektronicznego, ale objąć zagadnienie elektronicznego biznesu, tak aby nasze prawodawstwo było przygotowane do przyjęcia przyszłych ustaleń, które mają obowiązywać w krajach Unii Europejskiej. Przewodniczącym zespołu został mianowany prof. Wojciech Katner, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Zadaniem zespołu jest opracowanie założeń regulacji prawnych i przepisów w zakresie elektronicznego handlu. Prace mają dotyczyć nie tylko podpisu elektronicznego, ale objąć zagadnienie elektronicznego biznesu, tak aby nasze prawodawstwo było przygotowane do przyjęcia przyszłych ustaleń, które mają obowiązywać w krajach Unii Europejskiej. Przewodniczącym zespołu został mianowany prof. Wojciech Katner, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Rozpatrywane przez zespół zagadnienia dotyczą takich kwestii, jak opodatkowanie transakcji elektronicznych czy ustalenie miejsca zawarcia transakcji. Prace, których efektem będą projekty aktów prawnych, zespół ma zakończyć do 30 listopada br. Inicjatywa powołania zespołu zrodziła się wśród uczestników polskiej delegacji na konferencji OECD w Ottawie, poświęconej m.in. biznesowi elektronicznemu.

W maju br. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, powołanego przez premiera Jerzego Buzka. W czasie spotkania nastąpiła jedynie wstępna wymiana informacji. Dokładny harmonogram jego prac ma być ustalony na następnym spotkaniu jeszcze w tym miesiącu.


TOP 200