Rządowe i wydzielone

Po dwóch latach prac uruchomiono cyfrową sieć teletransmisji danych Pesel-Net.

Po dwóch latach prac uruchomiono cyfrową sieć teletransmisji danych Pesel-Net.

Podstawowym zadaniem nowej sieci jest połączenie ośrodków informatyki urzędów wojewódzkich, biur paszportowych i komórek ewidencji ludności z centralną bazą danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pesel-Net jest przeznaczona dla jednostek administracji państwowej i samorządowej, policji i straży granicznej - nie będzie się w niej odbywał ruch komercyjny.

Teoretycznie ostatecznym beneficjantem uruchomionej sieci mają być obywatele, którzy zyskają możliwość szybszego załatwienia spraw urzędowych, jak np. uzyskania paszportu. Dzięki wykorzystaniu tej sieci uruchomione zostaną systemy centralnej ewidencji pojazdów, osób uprawnionych do kierowania pojazdami i centralny rejestr sądowy. Za dwa lata sieć ma być zastosowana przy operacji przejścia na nowe dowody tożsamości. Trwają obecnie rozmowy nad wykorzystaniem sieci przez Główny Urząd Ceł i w systemie podatkowym Poltax, ale nie podjęto jeszcze konkretnych ustaleń.

Na bazie Pesel-Net ma działać rządowa poczta elektroniczna PEAR-2. Sieć została fizycznie wydzielona i nie ma połączeń z jakąkolwiek inną siecią publiczną. Ma to zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa, takie rozwiązanie bowiem uniemożliwia ataki z zewnątrz. Technicznie jest możliwe zbudowanie bramki pozwalającej na wymianę listów ze światem zewnętrznym, ale na razie - ze względu na przyjęcia założenia o fizycznym wydzieleniu sieci - nie ma takich planów.

Zbudowano 12 węzłów szkieletowych (co przypadkowo zbiega się z liczbą proponowanych województw po reformie administracyjnej kraju) i kilka razy więcej węzłów dostępowych. Są one połączone łączami cyfrowymi o przepustowości od 64 Kb/s do 2 Mb/s, dzierżawionymi od Telekomunikacji Polskiej SA. Pesel-Net zbudowano na bazie urządzeń sieciowych Motoroli, którymi można zdalnie zarządzać z jednego miejsca. "Były stosunkowo tanie, a ich parametry sieciowe prawie idealnie odpowiadały ograniczonej skali budowanej sieci" - mówi Bolesław Słomian, dyrektor departamentu Łączności i Informatyki w MSWiA. Sieć działa na bazie protokołu Frame Relay, który pozwala na przesyłanie danych zgodnie z dowolnym protokołem, włącznie z terminalowymi rozwiązaniami z komputerów klasy mainframe. Można na niej uruchamiać systemy działające w czasie rzeczywistym. Przy obecnym wykorzystaniu sieci czas dostępu w dowolnym województwie do centralnej bazy danych Pesel jest krótki, nie przekracza 100 ms.

Wszystkie urządzenia i komputery, znajdujące się w obrębie sieci Pesel-Net, oznaczono numerami IP, należącymi do specjalnej puli znajdującej się w gestii MSWiA. Dzięki temu po dołączeniu sieci do Internetu nie trzeba będzie zmieniać adresów.

Wykonawcą Pesel-Net była katowicka firma 2Si (Sieciowe Systemy Informacyjne SA). Budowa sieci trwała prawie 2 lata. "Najbardziej czasochłonne było włączanie poszczególnych systemów znajdujących się w gestii urzędów administracji państwowej. A większość z tych systemów była cały czas użytkowana" - mówi Jerzy Szymura, prezes 2Si. Na Pesel-Net wydano ok. 6,5 mln zł - pochodzących po połowie z bezzwrotnych środków pomocy finansowej Unii Europejskiej oraz ze środków budżetowych. Dzięki przejściu na łącza cyfrowe z obecnie wykorzystywanych analogowych, opłaty eksploatacyjne za utrzymanie rządowej sieci łączności nie powinny się zwiększyć.


TOP 200