Rząd zaktualizował Narodowy Plan Szerokopasmowy

Rada Ministrów przyjęła wczoraj aktualizację Narodowego Planu Szerokopasmowego (znanego pod skrótem NPS). Dokument określa najważniejsze cyfrowe cele rządu na najbliższe 5 lat, w tym m.in. powszechny dostęp do szybkiego internetu i rozwój sieci 5G.

Pierwotna wersja Narodowego Planu Szerokopasmowego została przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2014 r. jako rządowy program rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w ramach Strategii Sprawne Państwo 2020. Uaktualniony NPS obejmuje okres do 2025 r. Przedstawia aktualny stan rozwoju sieci szerokopasmowej w Polsce oraz podsumowuje dotychczasowe inwestycje telekomunikacyjne, w tym te realizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

NPS określa politykę rządu dotyczącą zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych usług komunikacji elektronicznej. „Aktualizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii, wzrost zapotrzebowania na dostęp do szybkiego internetu oraz rozwój nowoczesnej gospodarki cyfrowej”, powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. I dodał, „Dokument został także dostosowany do nowych, wytyczonych przez Komisję Europejską, celów rozwoju sieci łączności elektronicznej”.

Zobacz również:

A oto trzy najważniejsze nowe założenia wprowadzone do zmodyfikowanej strategii NPS:

1. Zakłada ona powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s.

2. Dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego. Chodzi o szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Dotyczy to także przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie.

3. W pełni rozwiniętą łączność 5G na wszystkich najważniejszych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich. Wedle założeń - jeszcze w tym roku w pełni rozwinięta łączność 5G pojawi się w co najmniej jednym głównym mieście.

Realizację Narodowego Planu Szerokopasmowego koordynuje minister cyfryzacji. Aby wyznaczone cele mogły zostać zrealizowane, określono także niezbędne do tego działania finansowe i legislacyjne, dążące m.in. do zniesienia barier prawnych w szybkim rozwoju nowoczesnej łączności.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji


TOP 200